Що таке класифікація? Класифікація таксономії

Таксономія – це метод систематизації областей знання зі складною організацією згідно з ієрархічним положенням кожного з розглянутих елементів. Поняттям, найбільш близьким таксономії, є класифікація – форма упорядкування інформації, в якій досліджувані об’єкти об’єднуються в класи або групи на підставі спільних рис і характеристик.

Історія виникнення

Для точного розуміння про те, що таке таксономія, необхідно вивчити історію виникнення цього поняття.

Термін «таксономія» був введений в науку на початку 19 століття французько-швейцарським біологом Огюстеном де Кандоллем. Він розробляв класифікацію досліджуваних рослин, тому таксономія в перший час застосовувалася тільки в такій науці, як ботаніка. Через деякий час винайдений метод став поширений не тільки в ботаніці, але і в інших галузях біології, а також в інших системах наукових знань.

Таксономія має прямий зв’язок з типологією – методом, який займається створенням структур об’єктів і об’єднанням їх у групи з використанням узагальненого типу розглянутого предмета.