Принцип послідовності і систематичності: характеристика, сутність, види

На кожному етапі навчання при вивченні будь-якого шкільного предмета повинні строго дотримуватися дидактичні принципи. Одне з найважливіших правил навчання і, власне, виховання дитини – це принцип послідовності і систематичності. Без послідовності викладу матеріалу навчання не приносить ні користі, ні досвіду, ні радості пізнання.

Принцип послідовності вивів Ян Амос Коменський, який і нині вважається батьком дидактики.

Принципи навчання – це…

Що таке дидактичні принципи? Це знання про те, як правильно структурувати і подати матеріал, як організувати навчальний процес. Це також і вимоги, які повинен виконувати вчитель, щоб його робота не залишилася непоміченою.

Для користі учнів учитель повинен чітко дотримуватися сім основних принципів навчання: послідовність, наочність, доступність, систематизація, індивідуальний підхід до учнів і врахування особливостей віку дітей. На цих принципах ґрунтується вся суть педагогіки.