Сфера впливу – це… Визначення та класифікація, особливості

Держава, соціум, людина завжди знаходяться під явним або прихованим впливом зовнішніх, сторонніх сил. Люди можуть погоджуватися з тим, що підносять їм політики, економісти чи соціум і піддаватися їх впливу, але можуть і відкидати це. Все залежить від того, наскільки пропоновані зовнішнім оточенням нові ідеї і перспективи збігаються з їхніми власними інтересами і цілями.

Що таке зона впливу?

Вплив — процес зміни стану, поведінки, якості об’єкта з допомогою відкритого або прихованого на нього впливу. Суб’єкт впливу (той, хто його організовує та здійснює), як правило, робить це у своїх інтересах, але іноді – в інтересах об’єкта, на якого спрямовані його дії. Тобто вони можуть бути корисливими або безкорисливими.

Зона, або сфера впливу, — це та область, де людина може самостійно проводити перетворення. Наприклад, він не може втручатися у справи чужої сім’ї, але цілком здатний щось змінити у власній.

Сфера впливу людини (як і соціуму, держави) має властивість розширюватися або звужуватися. Це залежить як від власних можливостей і бажань суб’єкта, так і від того, наскільки прийнятними, корисними, вигідними виявляються вони для іншої сторони, тобто об’єкта впливу. Агресивне нав’язування ідей і рішень, як правило, не сприяє зростанню їх авторитету автора і, як наслідок, звужує сферу його впливу на об’єкт.