Сутність і функції стратегічного планування

Обговорюючи планування в компанії, необхідно звернути увагу на зв’язки і відмінності між плануванням і прогнозуванням. План – це спосіб дії, програма, а прогноз – це передбачення процесів, які не залежать від нас. Тому план застосовується до тих процесів і елементів, з яких ми можемо зробити вибір, прийняти рішення, а прогноз тільки визначає майбутній стан економічних процесів або явищ без якого-небудь втручання в цей стан допомогою рішень і запланованих дій.

План оцінюється з точки зору ефективності і наслідків, одержуваних у результаті цих заходів. Прогноз оцінюється лише з точки зору його обґрунтованості. Прогнозування і планування взаємопов’язані в процесі управління між собою, але їх не слід ототожнювати один з одним.

Концепція

Стратегічне планування як функція стратегічного управління забезпечує основу для прийняття головних рішень в менеджменті фірми. Сам динамічний процес побудований на управлінських функціях і створює основу для менеджменту компанії.

Як функція управління, планування стратегії зосереджено на виборі цілей підприємства і шляхів їх досягнення. У такій ситуації концепція полягає в передбаченні змін зовнішнього і внутрішнього середовища та адаптації компанії до них.

Функції стратегічного і оперативного планування відрізняються один від одного. У плануванні стратегії істотна роль відведена аналізу перспективних напрямів розвитку компанії, виявляються сформовані тенденції, небезпеки, ризики, формулюються можливості. До уваги приймається не індикатор часу, а напрямки розвитку фірми. Сама стратегія може бути реалізована через систему оперативних планів, які відносяться до поточної тактики організації.