Розсудлива людина: визначення, якості особистості

Що значить – яка розсудлива людина? За якими критеріями можна визначити те, що один мислить розсудливо, а інший – ні? Ці питання хвилювали ще філософів античності. Наприклад, Аристотель розумів під терміном «розсудливість» сукупність умінь та особливостей сприйняття людей, за допомогою яких вони застосовували одні і ті ж характеристики при описі будь-якого суб’єкта або предмета, явища.

Іншими словами, Аристотель вважав, що розсудливість безпосередньо пов’язане як з раціональністю, так і з чуттєвим сприйняттям, хоч і відрізняється від них обох. Відповідно до роздумів цього філософа, дане властивість особистості допомагає людям ідентифікувати будь-які явища, предмети, емоції, вчинки і давати їм характеристику.

Чим є розсудливість? Визначення

Згідно загальноприйнятому розумінню, розсудлива людина – це той, хто робить і думає раціонально, виходячи з об’єктивних передумов і прийнятих у соціумі стереотипів.

Таким чином, здоровий глузд, згідно узагальнюючого визначенням, є нічим іншим, як поєднанням поглядів на те, що відбувається в житті, на навколишню реальність, якісь явища або предмети, що використовуються переважною більшістю членів суспільства.

Ґрунтується здоровий глузд на набутих у процесі еволюційного розвитку навичках і формах мислення, сприйняття, наявних у суспільстві уявлень про моральність, моралі, «правильності» або ж «розумності» чого-небудь.