Розсудлива людина: визначення, якості особистості

Що значить – яка розсудлива людина? За якими критеріями можна визначити те, що один мислить розсудливо, а інший – ні? Ці питання хвилювали ще філософів античності. Наприклад, Аристотель розумів під терміном «розсудливість» сукупність умінь та особливостей сприйняття людей, за допомогою яких вони застосовували одні і ті ж характеристики при описі будь-якого суб’єкта або предмета, явища.

Іншими словами, Аристотель вважав, що розсудливість безпосередньо пов’язане як з раціональністю, так і з чуттєвим сприйняттям, хоч і відрізняється від них обох. Відповідно до роздумів цього філософа, дане властивість особистості допомагає людям ідентифікувати будь-які явища, предмети, емоції, вчинки і давати їм характеристику.

Чим є розсудливість? Визначення

Згідно загальноприйнятому розумінню, розсудлива людина – це той, хто робить і думає раціонально, виходячи з об’єктивних передумов і прийнятих у соціумі стереотипів.

Таким чином, здоровий глузд, згідно узагальнюючого визначенням, є нічим іншим, як поєднанням поглядів на те, що відбувається в житті, на навколишню реальність, якісь явища або предмети, що використовуються переважною більшістю членів суспільства.

Ґрунтується здоровий глузд на набутих у процесі еволюційного розвитку навичках і формах мислення, сприйняття, наявних у суспільстві уявлень про моральність, моралі, «правильності» або ж «розумності» чого-небудь.

Що розуміється під розсудливістю в соціальній психології?

Розсудлива людина з точки зору соціальної психології той, який дотримується загальноприйнятих принципів сприйняття реальності. Іншими словами, ця людина поділяє позиції більшої частини суспільства щодо будь-яких питань, явищ або чогось іншого.

Таким чином, у соціальній психології розсудливості дається таке визначення – це ціла система, що включає в себе сукупність прийнятих у суспільстві уявлень про реальність. Зрозуміло, в кожній окремо взятій культурі, під розсудливістю розуміється щось своє, адже накопичені століттями традиції, уявлення і сформувалися під їх впливом стереотипи сприйняття реальності не однакові.

Дивіться також:  Психологія анорексії: суть захворювання, причини, методи лікування

Які якості особистості супроводжують розсудливості?

Терміну «розсудлива людина», значення в побуті надається аналогічне тому, яке в нього вкладають філософи і психологи. У повсякденності під розсудливістю розуміється в першу чергу здатність людини до адекватних міркуванням. Іншими словами, люди, розмірковуючи тверезо, відвертає від реальних передумов і не схильні до «витанию в хмарах» – розсудливі.

Також в загальноприйнятому аспекті розуміння терміна «людина» присутня і така риса, як прагматичність. Тобто люди, що володіють такою якістю особистості, як розсудливість, або ж схильні до нього, ніколи не приймають не обдуманих рішень, не проявляють поспішності і спираються у своїх вчинках лише на об’єктивні інформаційні дані про те, що відбувається навколо

Що не є характерним для прояву здорового глузду?

Розсудлива людина не схильний до дій, продиктованим лише його мріями або ж обумовленим не знаходить об’єктивного підтвердження інформацією. Іншими словами, такі люди відрізняються високим ступенем раціональності мислення. Всі ті якості, які є ірраціональними, не характерні для такого поняття, як «розсудливість».

Люди, що володіють подібним якістю особистості, мають чітке логічне мислення. Вони не схильні піддаватися на виверти містифікаторів, шахраїв і шахраїв. Не характерно для розсудливості і прояв нічим необґрунтованої впевненості, фанатичних пристрастей, непродуманість витрат або ж відсутність постійного стабільного джерела доходу.

Існує народне прислів’я про синицю в руках і журавля в небі. Вона найбільш точно характеризує те, що властиво людям зі здоровим глуздом, а що чуже. Тобто, «гонитва за журавлем у небі» – не характерна для людей, що володіють цією властивістю особистості. Розсудлива людина завжди обирає «синицю в руках». Іншими словами, будь-які, які не є раціональними і обґрунтованими, дії, вчинки або ж роздуми таким людям не властиві.

Дивіться також:  До чого сниться інжир: сонник

Незважаючи на властиві розсудливості риси прагматичності і раціональності, воно ні в якій мірі не є науковим, філософським або ж загальними для всього людства якістю. Це надзвичайно вузьке сприйняття дійсності, характерне для конкретної окремої соціальної групи. Іншими словами, навіть в рамках однієї культури здоровий глузд для різних соціальних груп людей не буде однаковий. Така якість особистості, як розсудливість, визначається оточуючими людини умовами. Тобто, розсудливі люди, які належать до «вершків суспільства» і ті, хто зайнятий у професії, що передбачають важка щоденна фізична праця, думають і поводяться не однаково.

Що відрізняє розсудливість від схожих з ним якостей особистості?

Під розсудливістю розуміється не тільки певний тип процесу сприйняття навколишньої дійсності і специфіка реакцій. Крім способу мислення людини, це властивість включає в себе і дещо інший спектр особистісних якостей.

Одним із характеризують розсудливість нюансів є здатність людського розуму до самостійного аналізу і протистояння переконання з боку інших. Це означає, що відмінною рисою розсудливих людей вважається здатність розуму протистояти нав’язуваним суджень, агітації, різних містифікацій, обманів. Тобто, люди, схильні мислити розсудливо, з легкістю відрізняють істинне положення речей від спотвореного ким-небудь, від чиїх-небудь інтерпретацій.

Також, завдяки наявності здорового глузду, люди пристосовуються до оточуючих їх реалій. Іншими словами, природно почуваються в тих умовах, у яких виявляються. Наприклад, розсудливість дозволяє людині змінити рід занять, оволодіти новими навичками або ж знаннями, якщо в цьому виникає необхідність.

Як навчитися тверезо мислити?

Володіти здоровим глуздом прагнуть багато людей. Майже кожному хотілося б відрізняти істину від вигадки, не приймати на віру чиї-небудь твердження, відокремлювати правду від брехні. Більшість людей вважає це якість особистості виключно позитивним і необхідним для життя.

Дивіться також:  Діалогічне спілкування - це... Характеристика, види та розвиток

Але як стати розсудливим людиною? Єдиної відповіді на це питання не існує, оскільки розуміння самого терміна «розсудливість» у кожного своє. Серед загальних рекомендацій, що даються психологами, найбільш часто зустрічаються наступні:

  • самостійно обмірковувати інформацію;
  • не приймати без роздумів готові чужі рішення;
  • ретельно аналізувати життєві ситуації;
  • визначати для себе хороше і погане;
  • не піддаватися тиску з боку інших людей.

Зрозуміло, набуття розсудливості включає в себе і розвиток таких якостей, як прагматичність, уважність, раціональність.