Принцип мінімакса: опис, застосування в педагогіці

Організація освітньої діяльності вимагає від педагога інформованості про певних дидактичних прийомів. Зупинимося на даному питанні докладніше, враховуючи його актуальність.

Теоретичні аспекти

Принцип мінімакса в педагогіці полягає в тому, що освітня організація кожній дитині пропонує зміст освіти на оптимальному (творчому рівні). Школа забезпечує в повному обсязі його засвоєння, зокрема, не менш нормативів ФГОС.

Встановлюється мінімальний рівень рамками державного освітнього стандарту. Він відображає безпечний для суспільства рівень, яким зобов’язаний опанувати кожен випускник ОУ.

Максимальний рівень співвідноситься з тими можливостями, якими володіє освітня програма, застосовувана педагогом.

Принцип мінімакса відповідає особистісно-орієнтованого підходу, являє собою саморегулюючу систему. У кожної дитини з’являються реальні можливості для саморозвитку з урахуванням його можливостей і здібностей. Відзначимо, що навіть при виборі мінімального рівня передбачається обов’язкова звітність для кожного школяра.

Психологічна комфортність

У чому полягає дидактичний принцип мінімакса? Почнемо з того, наскільки важливо зняти в навчальному процесі все стрессообразующие фактори, створити комфортну і доброзичливу обстановку, що базується на педагогіці співробітництва.

Педагог у ввіреному йому класному колективі формує доброзичливу, спокійну ауру, що позитивно відбивається на можливості кожного учасника показати свої інтелектуальні та творчі здібності оточуючих.

Принцип мінімакса дозволяє рятувати хлопців від страху перед поганими оцінками. На уроках засвоєння нових знань, в рамках самостійних робіт, завдань творчого плану педагог оцінює успіх, виявляє і виправляє помилки. В рамках рефлексії застосовується самостійний контроль, а в журнал оцінки виставляються за бажанням дитини. Оцінювання контрольних робіт передбачається за двома рівнями складності, щоб кожен школяр мав можливість отримати високу оцінку за свою працю.

Батьки повинні надихати свого малюка, вселяти в нього віру в перемогу, заохочувати навіть саме невелике його творче бажання, підтримувати емоційно у разі негативного досвіду.

Діяльнісний підхід

Принцип мінімакса відповідає технології проектного навчання. Суть полягає в реченні школяреві не готового навчального продукту, а якоїсь ідеї, працюючи над якою він самостійно отримає певні вміння і навички. У рамках модернізації вітчизняної освіти даний підхід стає все більш затребуваним, він повною мірою відповідає вимогам ФГОС другого покоління.

Принцип мінімакса передбачає зв’язок між різними ступенями навчання (безперервність розвитку). В рамках шкільної діяльності дитина отримує узагальнену, сформовану, целостною картину взаємозв’язку між соціумом і природою. Діяльність максимально орієнтується на творчість. Це дає можливість школярам здобувати власний досвід, самореалізовуватися, саморозвиватися в ході навчальної та позаурочної діяльності.

Унікальність методики

Принцип мінімакса сприяє формуванню у дітей і підлітків навичок системного перебору різних варіантів вирішення конкретної проблеми. Воно дозволяє хлопцям швидко знаходити єдино вірну відповідь.

Незважаючи на те, що принцип мінімакса з’явився не у педагогічній галузі, в даний час він затребуваний в російських освітніх установах.

Історична довідка

Це поняття було введено в 1928 році Джоном фон Нейманом, розробником основних понять теорії ігор. При зіткненні інтересів протилежних сторін особа, яка приймає рішення, має оцінити всі потенційні стратегії поведінки, обчислити гарантований результат для кожної ситуації, а потім зробити вибір на користь того відповіді, при якому витрати виявляються мінімальними.

Дидактичний принцип мінімакса аналогічний ідеї Неймана, пов’язує між собою дві сторони освітнього процесу: учнів і педагогів.

Відмінності в педагогіці

У будь-якому освітньому процесі повинні міститися в максимальному обсязі теоретичні знання і практичні навички, оволодівши якими, дитина зможе здолати хоча б якийсь мінімум. Саме тому в різні методичні посібники, навчальну літературу автори намагаються включати два рівня складності: обов’язковий (ФГОС), додатковий (оптимальний).

Мінімакс кардинально відрізняється від класичної освіти своїй информационностью, відходом від усереднення школярів.

У дитини є право вибору: зупинитися на мінімальному обсязі ЗУН або разом з педагогом йти далі.

Принцип мінімакса був апробований у дошкільних російських установах. Він показав свою високу ефективність. Батьки малюків, в роботі з якими педагоги застосовували нову методику, відзначали підвищення в дітей інтересу до активної самостійної діяльності. Лише невелика кількість дошкільнят зупинялося на мінімальному досягнутому рівні. Велика частина з цікавістю продовжувала інтелектуально і творчо розвиватися, ставлячи перед собою більш амбітні проектні і дослідницькі цілі і завдання.

Підіб’ємо підсумки

Діти відрізняються один від одного по швидкості усвідомлення і засвоєння певної теоретичної і практичної інформації. Навчання в класичній школі завжди було орієнтоване на «середню» дитину, тому труднощі відчували і слабкі, і обдаровані діти. Для того щоб враховувалися індивідуальні інтелектуальні та творчі здібності і можливості кожного малюка, можна озброїтися принципом мінімаксу. Ця система є саморегульованою, вона підходить для будь-якого класного колективу, групи дитячого саду.

Слабкий дитина зупиниться на мінімальному рівні ЗУН, але при цьому завжди буде комфортно відчувати себе в групі (класі). Сильний ж отримає можливість для максимального розвитку, особливо якщо ситуацію успіху для нього будуть створювати батьки, демонструючи справжню зацікавленість у досягненнях своєї дитини.

Психологи переконані в тому, що не буде користі від успіхів у навчанні, якщо базою є страх перед дорослими, придушення батьками особистого”Я” свого малюка.

Психологічна комфортність повинна бути не тільки в дитячому саду, школі, але і всередині сім’ї. Рідні повинні стати для своїх малюків союзниками, допомагати в подоланні стресових ситуацій, щоб уникати напруги і неврозів, що негативно позначаються на фізичному здоров’ї.