Економічна середа: поняття і загальна характеристика

Під організацією слід розуміти відкриту та складну систему, яка отримує із зовнішнього (економічного) середовища ресурси, а також здійснює в неї поставку свого продукту. У нашій статті розглянемо поняття і характеристики представленої категорії, а також інші не менш важливі аспекти питання.

Поняття економічної середовища

Середовище функціонування підприємства слід розглядати як комплекс взаємозв’язків з суб’єктами економічної діяльності, інфраструктурними ланками, природною та соціальною системами, а також з державними органами. Економічна середа структури класифікується наступним чином:

  • Мікросередовище. В даному випадку областями прямого впливу на організацію є такі суб’єкти: постачальники ресурсів матеріально-технічного плану; конкуренти; споживачі товарного продукту або послуг компанії; маркетингові і торгові посередники; державні органи та закони; установи фінансово-кредитного характеру; інші контактні аудиторії.
  • Макросередовище відрізняється непрямим впливом. Тут мають місце такі складові: стан економіки; міжнародні події; політичні фактори; НТП; соціально-культурні умови.