Present Simple Passive: правила і приклади в англійській мові

В англомовній граматиці дієслова можуть приймати форму активного застави (коли об’єкт самостійно виконує дію, виражену дієсловом) і пасивного (коли дія відбувається над об’єктом). Active Voice (активний стан) ще називають дійсним заставою, а Passive Voice (пасивний стан) – страдательным.

Для опису подій, які відбуваються постійно, використовується пасивний заставу у теперішньому простому часі. Це Present Simple Passive. Правило його застосування спробуємо розібрати детальніше. Пасивний заставу в англомовних країнах використовується тоді, коли неважливо чи невідомо, ким або чим вчинена дія. Розглянемо, чим відрізняються активний і пасивний застави.

Present Simple Active and Passive. Правило освіти ствердної пропозиції

Почнемо вивчення з першого аспекту. Коли використовується Present Simple:

 • Коли мова йде про загальновідомих фактах, законах природи, наукових теоріях, про те, що все знають. Наприклад: The earth rotates on its axis. – Земля обертається навколо своєї осі (цей факт всім відомий).
 • Щоб розповісти про дії, які повторюються регулярно. Наприклад: Maria comes home from work at 5 o’clock. – Марія приходить з роботи до 5 годин (це відбувається кожен день).
 • При написанні посібників, інструкцій, рецептів, вказівок, висловлює наказовий спосіб. Наприклад: Close the cover, then press the green button. – Закрийте кришку, потім натисніть зелену кнопку (це один з пунктів інструкції).
 • Коли йдеться про побачення з ким-небудь, зустрічі, якомусь розкладі (літаків, автобусів, поїздів, тощо). Наприклад: I go to the dentist at 3 o’clock. – Я йду до дантиста в 3 години (це запланований прийом у лікаря).
 • При позначенні послідовних дій в коментарях, спортивних оглядах. Наприклад: Participant number 11 gains speed and overtakes the favorite of the race. – Учасник номер 11 набирає швидкість і обганяє фаворита гонки (це спортивний коментар).
 • Для написання новинних зведень, заголовків. Наприклад: Former billionaire buys a Villa in Spain. – Колишній мільярдер купує віллу в Іспанії (це заголовок в газеті).
 • Активний заставу утворюється за допомогою дієслова у початковій формі без частки to. Винятком є третя особа од. ч., тут до дієслова додається закінчення -s (-es або -ies, в залежності від кінця слова). Якщо слово закінчується:

  • приголосним звуком, то додається -s;
  • літерами «x», «z», «ч», «ш», «s» або «o», то додається -es;
  • літерою «y», якій передує приголосна, то додається –ies (якщо «y» передує голосна, то додається -s).

  Наприклад:

 • I dream of traveling around the world. – Я мрію про подорож навколо світу.
 • He calls his grandfather every night. – Він дзвонить дідусю кожен вечір.
 • She plays cards with her friends. – Вона грає в карти зі своїми друзями.
 • He washes his car on weekends. – Він миє машину по вихідним.
 • The actress flies a helicopter to the ski base. – Актриса літає на вертольоті на лижну базу.
 • Розглянемо Present Simple Passive. Правило з прикладами покаже відмінності від активного застави. В пасивному заставі використовуються to be і смисловий дієслово (V3). Дієслово to be в Present Simple (в теперішньому часі) має вигляд:

  • am (у першому особі од. ч.);
  • is (в третій особі од. ч.);
  • are (у другому особі од. ч. і в мн. ч.).

  Наприклад:

 • This newspaper is published on Mondays. – Цю газету випускають по понеділках.
 • I am played the main role in this play. – Мною зіграна головна роль у п’єсі.
 • Interesting questions are asked by students at the seminar. – Цікаві питання задавали студенти на семінарі.