Present Simple Passive: правила і приклади в англійській мові

В англомовній граматиці дієслова можуть приймати форму активного застави (коли об’єкт самостійно виконує дію, виражену дієсловом) і пасивного (коли дія відбувається над об’єктом). Active Voice (активний стан) ще називають дійсним заставою, а Passive Voice (пасивний стан) – страдательным.

Для опису подій, які відбуваються постійно, використовується пасивний заставу у теперішньому простому часі. Це Present Simple Passive. Правило його застосування спробуємо розібрати детальніше. Пасивний заставу в англомовних країнах використовується тоді, коли неважливо чи невідомо, ким або чим вчинена дія. Розглянемо, чим відрізняються активний і пасивний застави.

Present Simple Active and Passive. Правило освіти ствердної пропозиції

Почнемо вивчення з першого аспекту. Коли використовується Present Simple:

 • Коли мова йде про загальновідомих фактах, законах природи, наукових теоріях, про те, що все знають. Наприклад: The earth rotates on its axis. – Земля обертається навколо своєї осі (цей факт всім відомий).
 • Щоб розповісти про дії, які повторюються регулярно. Наприклад: Maria comes home from work at 5 o’clock. – Марія приходить з роботи до 5 годин (це відбувається кожен день).
 • При написанні посібників, інструкцій, рецептів, вказівок, висловлює наказовий спосіб. Наприклад: Close the cover, then press the green button. – Закрийте кришку, потім натисніть зелену кнопку (це один з пунктів інструкції).
 • Коли йдеться про побачення з ким-небудь, зустрічі, якомусь розкладі (літаків, автобусів, поїздів, тощо). Наприклад: I go to the dentist at 3 o’clock. – Я йду до дантиста в 3 години (це запланований прийом у лікаря).
 • При позначенні послідовних дій в коментарях, спортивних оглядах. Наприклад: Participant number 11 gains speed and overtakes the favorite of the race. – Учасник номер 11 набирає швидкість і обганяє фаворита гонки (це спортивний коментар).
 • Для написання новинних зведень, заголовків. Наприклад: Former billionaire buys a Villa in Spain. – Колишній мільярдер купує віллу в Іспанії (це заголовок в газеті).
 • Активний заставу утворюється за допомогою дієслова у початковій формі без частки to. Винятком є третя особа од. ч., тут до дієслова додається закінчення -s (-es або -ies, в залежності від кінця слова). Якщо слово закінчується:

  • приголосним звуком, то додається -s;
  • літерами «x», «z», «ч», «ш», «s» або «o», то додається -es;
  • літерою «y», якій передує приголосна, то додається –ies (якщо «y» передує голосна, то додається -s).

  Наприклад:

 • I dream of traveling around the world. – Я мрію про подорож навколо світу.
 • He calls his grandfather every night. – Він дзвонить дідусю кожен вечір.
 • She plays cards with her friends. – Вона грає в карти зі своїми друзями.
 • He washes his car on weekends. – Він миє машину по вихідним.
 • The actress flies a helicopter to the ski base. – Актриса літає на вертольоті на лижну базу.
 • Дивіться також:  Поставити – це встановити на увазі

  Розглянемо Present Simple Passive. Правило з прикладами покаже відмінності від активного застави. В пасивному заставі використовуються to be і смисловий дієслово (V3). Дієслово to be в Present Simple (в теперішньому часі) має вигляд:

  • am (у першому особі од. ч.);
  • is (в третій особі од. ч.);
  • are (у другому особі од. ч. і в мн. ч.).

  Наприклад:

 • This newspaper is published on Mondays. – Цю газету випускають по понеділках.
 • I am played the main role in this play. – Мною зіграна головна роль у п’єсі.
 • Interesting questions are asked by students at the seminar. – Цікаві питання задавали студенти на семінарі.
 • Активний та пасивний стан. Порівняння

  У порівняльній таблиці розглянемо пропозиції активного і пасивного застави у Present Simple. Потрібно навчитися їх розрізняти.

  Active

  Passive

  1

  I read this article. – Я читаю цю статтю

  I am read this article. – Мною прочитана ця стаття

  2

  Sam builds a cottage. – Сем будує дачу

  Sam is built a cottage last year. – Семом побудована дача в минулому році

  3

  White chrysanthemums grow in our garden. – Білі хризантеми ростуть у нашому саду

  White chrysanthemums are grown in our garden. – Білі хризантеми вирощені в нашому саду

  Заперечення в пасивному заставі

  Як утворюється заперечення у Present Simple Passive? Правило і приклади допоможуть в цьому розібратися.

  Заперечення в реченні виходить шляхом додавання до допоміжного дієслова частки not (коли таких дієслів кілька, то not вживається після першого). Який порядок слів у реченні?

  1. Займенник або іменник

  2. Дієслово to be (am, is, are) + not

  3. Дієслово у третій формі (V3)

  4. Другорядні члени

  Приклади:

 • I am not met at the station. – Мене не зустрічають на вокзалі.
 • Her ideas are not encouraged by people. – Її ідеї не заохочуються людьми.
 • Albert is not seemed frivolous. – Альберт не здається легковажним.
 • This instrument is not played today. – На цьому інструменті не грають сьогодні.
 • Питальне речення

  При постановці питання у Present Simple Passive правило говорить, що допоміжне дієслово ставиться в початок пропозиції. Який порядок слів?

  1. Дієслово to be (am, is, are)

  2. Займенник або іменник

  3. Дієслово у третій формі (V3)

  4. Другорядні члени

  Приклади:

 • Is the hall crowded with spectators? – Зал наповнений глядачами?
 • Are these problems solved to you? – Ці проблеми вирішені для вас?
 • Is thought it out to the smallest detail? – Це продумано до найдрібніших деталей?
 • What are you usually presented for your birthday? – Що вам зазвичай дарують на день народження?
 • Модальні дієслова Present Simple Passive Voice. Правила вживання

  Модальні дієслова, самостійно нічого не означають (як, наприклад, звичайні дієслова: читати, малювати, думати, бігати та інше), а лише пов’язані з яким-небудь дією (вміти водити, слід подумати, необхідно продати, повинен піти тощо). Завдяки їм мова набуває емоційність, передається ставлення мовця до теми розмови.

  Дивіться також:  Конфуз — це що таке: тлумачення

  Модальні дієслова мають однакову форму в усіх особах і числах.

  В пасивному заставі часто використовуються модальні дієслова. При викладі в Present Simple Passive правило розстановки членів пропозиції (з наявністю модельних дієслів) виглядає так.

  1. Займенник або іменник

  2. Модальне дієслово

  3. Дієслово be

  4. Дієслово у третій формі (V3)

  5. Другорядні члени

  Часто вживаються такі модальні дієслова:

  • should (потрібно, необхідно; вживають, коли що-небудь рекомендують або радять);
  • can (могти, вміти);
  • must (повинен);
  • ought to (синонім should, але звучить більш ввічливо);
  • have to (виражає обов’язок щось зробити);
  • be supposed to (передбачається; вживають, коли щось очікується, робиться за встановленими правилами).

  Приклади:

 • This essay should be written by you. – Це есе повинне бути написане вами.
 • This question must be solved by her before the end of the day. – Це питання має бути вирішене нею до кінця дня.
 • At various master classes can be learned something useful. – На різних майстер-класах можна навчитися чомусь корисному.
 • Books from the library should be returned on time. – Книги з бібліотеки повинні бути повернені вчасно.
 • He ought to be crossed carefully. – З ним варто бути обережніше.
 • Правило використання застави в простих часах

  При використанні простих часів в пасивному заставі (present, past, future simple passive) правило написання слів у реченні має суворо дотримуватися. Порядок проілюстрований на фото вище. А тепер пропонуємо розглянути нюанси більш докладно.

  Past Simple

  Щоб розповісти про події, що відбулися в певний момент у минулому, присудок у реченні необхідно поставити в Past Simple (минулий простий час). Порядок слів для затвердження повинен бути наступним.

  1. Займенник або іменник

  2. Дієслово to be (were, was)

  3. Дієслово у третій формі (V3)

  4. Другорядні члени

  Приклади:

 • This area was built about three years ago. – Цей район був побудований близько трьох років тому.
 • The test work was done perfectly. – Тестова робота виконана ідеально.
 • I was advised to go to court. – Мені порадили звернутися до суду.
 • Заперечення в Past Simple будується з допомогою частки not, яка додається до were або was. Пропозиція виглядає так.

  1. Займенник або іменник

  2. Дієслово to be (were, was) + not

  3. Дієслово у третій формі (V3)

  4. Другорядні члени

  Приклади:

 • My call was not heard yesterday. – Мій дзвінок не був почутий вчора.
 • Alec was not informed of the closure of the Bank account. – Алек не був проінформований про закриття банківського рахунку.
 • Most of the lots were not sold at auction. – Більшість лотів не було продано на аукціоні.
 • Дивіться також:  Піжмурки - це що таке?

  Щоб запитати про події в минулому, в початок пропозиції ставиться were або was. Порядок слів змінюється так.

  1. Дієслово to be (were, was)

  2. Займенник або іменник

  3. Дієслово у третій формі (V3)

  4. Другорядні члени

  Приклади:

 • Was this item sold yesterday? – Цей товар був проданий вчора?
 • Were English courses started a week ago? – Курси англійської мови були розпочаті тиждень тому?
 • Was seen my neighbor at the club yesterday? – Мого сусіда бачили вчора в клубі?
 • Future Simple

  Коли деякі дії в майбутньому постійно відбуваються, то в англійській це Future Simple. Тут використовується дієслово will. Стверджувальне пропозицію має вигляд.

  1. Займенник або іменник

  2. will + be

  3. Дієслово у третій формі (V3)

  4. Другорядні члени

  Приклади:

 • This dress will be made by Thursday. – Це плаття буде зшито до четверга.
 • An unusually interesting performance will be taken place on Friday evening. – Надзвичайно цікавий виступ відбудеться в п’ятницю ввечері.
 • The order will be done by tomorrow morning. – Замовлення буде виконано до завтрашнього ранку.
 • Заперечення в Future Simple будується наступним чином:

  1. Займенник або іменник

  2. will not + be

  3. Дієслово у третій формі (V3)

  4. Другорядні члени

  Приклади:

 • Members of Parliament will not be invited to the meeting. – Члени парламенту не будуть запрошені на зустріч.
 • This tactic will not be worked this year. – Ця тактика в цьому році не спрацює.
 • These flowers will not be grown by the end of the week. – Ці квіти не будуть вирощені до кінця тижня.
 • Задавати питання під час Future Simple слід в такому порядку.

  1. Дієслово will

  2. Займенник або іменник

  3. Дієслово be

  4. Дієслово у третій формі (V3)

  5. Другорядні члени

  Приклади:

 • Will all відвідують be invited to the wedding? – Всі присутні будуть запрошені на весілля?
 • Will this work be put up for sale? Ця робота буде виставлена на продаж?
 • Will be the parents picked up at the airport tomorrow? – Батьків заберуть завтра в аеропорту?
 • Ось і вивчена тема Present Simple Passive. Правило утворення пасивного застави досить непросте та вимагає уважності та терпіння. Але якою б складною не була тема застав в англійській мові, її вивчення необхідно для грамотного складання пропозицій і вміння правильно висловитися.