Нерозподілений прибуток: куди можна використовувати, джерела формування, рахунок у балансі

В кінці звітного періоду кожне підприємство, організація поводить підсумки своєї діяльності. В результаті визначається чистий прибуток або збиток. Другий варіант говорить про неправильну організацію діяльності компанії, неефективному управлінні та вимагає ретельної, поглибленої, комплексної коригування процесів в ході подальшої діяльності. Якщо компанія отримує чистий прибуток, вона може її розподілити у відповідності зі своїми потребами. Це впливає на подальший розвиток організації. Куди можна використовувати нерозподілений прибуток, як це впливає на діяльність компанії? Ці питання будуть розглянуті далі.

Що входить в поняття

Куди можна використовувати нерозподілений прибуток? Щоб розібратися в цьому, необхідно розглянути сутність і особливості її нарахування. Цей дохід ще називають акумульованої прибутком. Вона залишається на підприємстві після сплати всіх податків, штрафів, інших обов’язкових платежів. Також представлене поняття тісно перетинається з чистим прибутком.

Прибуток, що вимагає розподілу, є результуючим показником, який відображає ефективність діяльності компанії за весь період. Чистий дохід відображає, як спрацювала компанія в звітному періоді.

Бухгалтерія розглядає прибуток до розподілу як підсумковий показник, який відображається на рахунку 84 звітності організації. Він не розподілений, але приведено до єдиного результату. Як розподілити прибуток, будуть вирішувати акціонери на зборах, яке відбувається після закриття звітного періоду навесні або влітку.

Розрахунок прибутку до розподілу проводиться за певною схемою. Для цього беруть дані з рахунку 90 «Продажі». Тут відображена сума прибутку від реалізації товарів, надання послуг або проведення робіт. Ця інформація відображається за кредитом. Дебет рахунку 90 показує собівартість продукції. Також сюди нараховують ПДВ і відображають інші витрати.

У процесі формування доходу, що вимагає розподілу, підсумкове сальдо з вказаного рахунку переноситься на рахунок 99. Він називається «Прибуток і збиток». Якщо отримана прибуток, бухгалтер проводить кошти так:

  • Дт 90 Кт 99.

Якщо ж сальдо 90 рахунку від’ємне, проводка виглядає так:

  • Дт 99 Кт 90.

Результат операцій від операційної та позареалізаційні діяльності відображається на рахунку 91. Він називається «Інші доходи і витрати». По цьому рахунку відображають такі операції:

  • продаж або здача в оренду активів, які належать підприємству;
  • уцінка або дооцінка необоротних активів;
  • прибуток від операцій з іноземною валютою;
  • вкладення в статутний капітал інших організацій;
  • дарування або ліквідація майна;
  • доходи (витрати) від процедур з цінними паперами.

З цього рахунку можна виконати наступні проводки:

  • Дт 91 Кт 99 – визначається прибуток за звітний період.
  • Дт 99 Кт 91 – був отриманий збиток.