Як визначити виражені риси характеру за методикою особистісного диференціалу

Всі люди часто «копатися» в собі, намагаючись знайти відповіді на безліч запитань щодо своєї особи. Іноді на це йдуть місяці або навіть роки часу. Однак існують методи, що дозволяють полегшити пошук «себе», і допомогти краще пізнати близької людини. Таким є методика особистісного диференціала, про яку і піде мова у статті.

Суть способу визначення індивідуальності

Методика особистісного диференціалу передбачає змістову оцінку індивідуальності. Була створена на основі російської мови.

Використовується переважно у клініко-психологічній психодіагностики і сприяє вивченню взаємовідносин.

Ця методика розроблялася за допомогою словника Ожегова. З нього вибиралися 120 визначень, що відображають особистісні риси. Згодом працівниками психоневрологічного інституту ім. В. М. Бехтерева, методика особистісного диференціала адаптувалася у стислу версію, придатну для аналізу особистісної структури і міжособистісних відносин.

Даний метод вивчення взаємин може виявитися корисним при проходженні сімейної психотерапії. Позитивним моментом виступає можливість проаналізувати взаєморозуміння між членами сім’ї, виявити різні точки зору по відношенню до дитини. Таким же чином можна визначити статус головного і підлеглого дружина, розглянути причини їх можливого невдоволення. Такий підхід допомагає встановити правильну модель поведінки в сім’ї і з’ясувати роль дитини в сімейному конфлікті.

Предметний розгляд методики

Наочно тест на особистість являє собою таблицю, в яку вписані слова, що характеризують негативні і позитивні риси характеру. Кожен з 21 питання являє собою градацію від негативної до позитивної референції. Для докладного вивчення певних властивостей особистості людині потрібно оцінити за запропонованою шкалою свою приналежність до однієї з них.

Для цього потрібно вибрати ступінь прояву однієї з протилежних рис характеру, вимірюється в балах від 0 до 3. Далі відбувається підрахунок результатів і належність до категорій. Після виконаної роботи можна вивчити результат.

Тест складається з особистісних якостей, які формуються і розвиваються в суспільстві шляхом соціалізації. Дані слова характеризують 3 основних фактори методики особистісного семантичного диференціала, які є основою визначеної моделі особистості. Вони можуть виявлятися на високому (17-21 бал), середньому (8-16 балів) і низькому (до 7 балів) якісних рівнях. Такими факторами виступають:

  • оцінка;
  • сила;
  • активність.

Розшифровка фактора оцінки

Показує, яка ступінь власної гідності притаманна випробуваному. Високі показники говорять про те, що людина задоволена собою і цілком приймає свою індивідуальність. Також на цій висоті досліджуваний позиціонує себе володарем позитивних, схвалюваних соціумом характеристик.

Середні показники даного фактора виявляють досить самокритичного людини, не цілком себе приймає. Занижені показники зазвичай характеризують індивіда, який страждає невротичними проблемами. Такі люди не відчувають достатньої авторитетності особистості в суспільстві.

Якщо методика особистісного диференціала використовується для вивчення взаємин, то даний фактор визначає ступінь привабливості і симпатії, з якої один певний людина сприймає іншого. Позитивні риси пропорційні тим, які вибирає об’єкт, а негативні – тим, які відкидає.

Розшифровка чинника сили

У вивченні власної оцінки оповідає про вольових аспектах особистості і про те, як випробуваний їх усвідомлює і розвиває. Завищені індекси характеризують незалежної людини з твердим характером. Він схильний зберігати холоднокровність в стресовій обстановці і розраховувати виключно на свої сили.

Середні значення оповідають про те, що випробуваний знаходиться у владі впливу зовнішніх факторів, що породжує недостатній самоконтроль. Такі люди схильні звертати увагу на думку інших, від чого змінюється вже прийнята модель поведінки. Занадто низькі показники свідчать про наявність у людини тривожності, а також про можливі труднощі у функціонуванні нервової системи і ускладненнями психічного здоров’я.

У взаєминах даний фактор характеризує відносини «домінант-підлеглий» і їх сприйняття самими суб’єктами.

Розшифровка фактора активності

Даний показник методики особистісного диференціала обчислює екстравертів і інтровертів. Позитивні риси характеризують людину відкритого і товариського, можливо, навіть імпульсивного. Від’ємні значення притаманні інтровертам, людям спокійним і пасивним.

Оцінка взаємовідносин цього фактора виражає те, як люди сприймають індивідуальні особливості один одного.

Висновок

Методика особистісного семантичного диференціала особливо корисна тоді, коли потрібно виявити справжню позицію конкретної особи до себе і прихильність до інших. Такий тест дозволяє чітко визначити ступінь самоконтролю і поваги, переважання, занепокоєння, відкритості та замкнутості.

Такий підхід може стати досить вагомим показником при розпізнаванні неврозів, диференціальної діагностики, розслідувань зміни самопочуття в період реабілітації, а також під час перевірки дієвості психотерапії. Завдяки лаконічності, таку методику можна використовувати як самостійно, так і в комплексі з іншими діагностичними процедурами.