Бессоюзие або асиндетон – це що?

Важливим етапом вивчення літератури для кожного учня є проходження стежок і різних стилістичних фігур. Від вміння їх знаходити і правильно використовувати у своїй промові, як усної, так і письмової, залежить в першу чергу успішність дитини і його уміння формулювати і красиво висловлювати свої думки вголос і на папері. У цій статті докладно розглянемо таку стилістичну фігуру, як асиндетон, яку у більш спрощеному варіанті називають бессоюзием.

Стежки і фігури

Перш ніж перейти до вивчення конкретної фігури мови, пояснимо, у чому ж основна відмінність між тропами і фігурами. Часто учні плутають ці дві групи засобів мовної виразності або ж зовсім не бачать між ними різниці.

Троп — це слово або словосполучення, яке використовується в переносному значенні з метою звернути увагу на образність мови і підсилити ту чи іншу властивість об’єкта або дії, тим самим надавши мови деяку художність.

Фігура – це стилістичний прийом, спрямований спочатку саме на синтаксичну організацію пропозиції. Цей прийом також привносить в мову образність мислення, надаючи свій неповторний шарм.

Таким чином, порівнявши ці два визначення, ми можемо зробити висновок, що стежками є засоби виразності, які звернені безпосередньо на слова і їх смислове навантаження, а фігурами є засоби виразності, звернені на принцип побудови речення і його загальний вигляд зі сторони.

Визначення

Асиндетон – це стилістична фігура, при якій в побудові промови опускаються деякі союзи, що з’єднують однорідні члени речення. Завдяки цьому сам текст стає більш динамічним, ритмічним, хоча і трохи грубуватим і різким. Асиндетон – це прийом, що використовується в літературі для надання більшої виразності та життєвості фразам. В усному ж мовленні бессоюзие звучить як перерахування чого-небудь.

Приклади використання

Бессоюзие часто використовується в літературі, особливо часто у віршованій формі. Наведемо деякі приклади використання в російській літературі.

Наприклад, в А. С. Пушкіна:

Швед, російська коле, рубає, ріже, барабанний Бій, кліки, скрегіт.

Інший приклад з творчості Івана Буніна:

Маторін був тоді молодий, міцний, сізо-червоний, з чисто виголеним підборіддям, з рудими бачками, зрізаними до половини.

Протилежністю асиндетона є полисиндетон, також званий многосоюзием. Однак його ми розглянемо в інший раз.

Сподіваємося, що дана стаття була вам корисною та зрозумілою. Тепер ви дізналися новий літературний термін, мету його вживання, а також зрозуміли, що асиндетон в літературі – це один з найважливіших інструментів, якими користувалися багато поети та письменники.