Бессоюзие або асиндетон – це що?

Важливим етапом вивчення літератури для кожного учня є проходження стежок і різних стилістичних фігур. Від вміння їх знаходити і правильно використовувати у своїй промові, як усної, так і письмової, залежить в першу чергу успішність дитини і його уміння формулювати і красиво висловлювати свої думки вголос і на папері. У цій статті докладно розглянемо таку стилістичну фігуру, як асиндетон, яку у більш спрощеному варіанті називають бессоюзием.

Стежки і фігури

Перш ніж перейти до вивчення конкретної фігури мови, пояснимо, у чому ж основна відмінність між тропами і фігурами. Часто учні плутають ці дві групи засобів мовної виразності або ж зовсім не бачать між ними різниці.

Троп — це слово або словосполучення, яке використовується в переносному значенні з метою звернути увагу на образність мови і підсилити ту чи іншу властивість об’єкта або дії, тим самим надавши мови деяку художність.

Фігура – це стилістичний прийом, спрямований спочатку саме на синтаксичну організацію пропозиції. Цей прийом також привносить в мову образність мислення, надаючи свій неповторний шарм.

Таким чином, порівнявши ці два визначення, ми можемо зробити висновок, що стежками є засоби виразності, які звернені безпосередньо на слова і їх смислове навантаження, а фігурами є засоби виразності, звернені на принцип побудови речення і його загальний вигляд зі сторони.