Аналітична діяльність – це… Основи аналітичної діяльності

Аналітична діяльність – це одна з областей людського мислення, метою якої є смислова обробка інформації для вироблення якісно нових знань і підготовки основи для прийняття оптимальних управлінських рішень. Вона використовується практично у всіх сферах, а вміння працювати з даними – запорука професіоналізму. Як показують дослідження, збір даних в інформаційно-аналітичній діяльності займає до 95 % від загального обсягу роботи. Але найбільші труднощі представляє собою саме аналітичний етап, коли необхідно виробити висновок. Це пов’язано з труднощами як психологічного, так і інтелектуального плану.

Загальне поняття

Аналітична діяльність – це найважливіша складова управлінської роботи в установах будь-якого типу. Вона являє собою дослідження, яке проводиться для вирішення певних завдань. Виконання аналізу дозволяє своєчасно виявити і оцінити суперечності, а також визначити найбільш раціональні шляхи для їх вирішення. Науково обгрунтований менеджмент базується на управлінських рішеннях, прийнятих на основі результатів аналітичної діяльності.

У теорії виділяють декілька базових понять:

  • феномен (сутність);
  • структура (основні функціональні напрямки);
  • предметне поле (об’єкт і предмет, інформаційне поле);
  • методологія та інструментарій.

Оскільки аналіз неможливо зробити без попередньо зібраних даних), то більшість дослідників розглядають інформаційну і аналітичну діяльність як єдине ціле. В його основі лежать філософські положення принципу системності:

  • в навколишньому світі об’єктивно існують явища, які можна класифікувати, включити в певну систему;
  • навіть у безсистемному, на перший погляд, явище, все одно можна знайти властивості цілісності і єдності;
  • кожен з феноменів прагне до досягнення системного стану.