Що таке кваліметрія? Визначення, основні поняття, види, методи

Контроль якості – один з найважливіших етапів виробничого процесу, який не відноситься безпосередньо до операцій виготовлення продукції, але дає необхідну інформацію про його споживчі властивості. На перший погляд, технологія оцінки якісних характеристик повністю залежить від типу продукції і її особливостей. Але саме в цілях оптимізації контролю якості в різних сферах використовують концепцію уніфікації правил оцінки продукту. І в цьому контексті важливо розуміти, що таке кваліметрія? Це досить багатошарове і неоднозначне поняття, але в загальних рисах її можна уявити як регламент якості. Нижче цей термін буде розкрито детальніше з усіма нюансами і аспектами застосування.

Базові поняття кваліметрії

В першу чергу важливо визначитися, що кваліметрія – це наука про якість. Відповідно, центральним поняттям для розгляду буде якість, що виражається у величезному масиві властивостей і характеристик. Знову ж таки, якщо розглядати кожен предмет для застосування кваліметрії в його замкнутій системі оцінок, то якість буде виражатися конкретними показниками. Сенс же кваліметрії полягає у виробленні принципів системи оцінювання, які можна застосовувати в універсальному порядку до всіх об’єктів дослідження або окремим групам продукції. Під об’єктом кваліметрії може матися на увазі і певна характеристика (система властивостей і параметрів), і умовний виріб, до якого буде застосовуватися метод контролю якості. Важливо й поняття квалиметрического аспекту, яке відображає вже технологічну сторону застосування методів кваліметрії, об’єднуючи такі системні поняття оцінки, як структурність, властивість, динамічність та ін Можна сказати, це універсальний каркас, в якому міститься матриця параметрів оцінки з певною ієрархією та зв’язками між окремими показниками.