Що таке кваліметрія? Визначення, основні поняття, види, методи

Контроль якості – один з найважливіших етапів виробничого процесу, який не відноситься безпосередньо до операцій виготовлення продукції, але дає необхідну інформацію про його споживчі властивості. На перший погляд, технологія оцінки якісних характеристик повністю залежить від типу продукції і її особливостей. Але саме в цілях оптимізації контролю якості в різних сферах використовують концепцію уніфікації правил оцінки продукту. І в цьому контексті важливо розуміти, що таке кваліметрія? Це досить багатошарове і неоднозначне поняття, але в загальних рисах її можна уявити як регламент якості. Нижче цей термін буде розкрито детальніше з усіма нюансами і аспектами застосування.

Базові поняття кваліметрії

В першу чергу важливо визначитися, що кваліметрія – це наука про якість. Відповідно, центральним поняттям для розгляду буде якість, що виражається у величезному масиві властивостей і характеристик. Знову ж таки, якщо розглядати кожен предмет для застосування кваліметрії в його замкнутій системі оцінок, то якість буде виражатися конкретними показниками. Сенс же кваліметрії полягає у виробленні принципів системи оцінювання, які можна застосовувати в універсальному порядку до всіх об’єктів дослідження або окремим групам продукції. Під об’єктом кваліметрії може матися на увазі і певна характеристика (система властивостей і параметрів), і умовний виріб, до якого буде застосовуватися метод контролю якості. Важливо й поняття квалиметрического аспекту, яке відображає вже технологічну сторону застосування методів кваліметрії, об’єднуючи такі системні поняття оцінки, як структурність, властивість, динамічність та ін Можна сказати, це універсальний каркас, в якому міститься матриця параметрів оцінки з певною ієрархією та зв’язками між окремими показниками.

Застосування кваліметрії

Складності розгляду кваліметрії як науки в СРСР, зводилися до суперечностей її подання з точки зору практичного використання. Теоретично універсальну систему оцінок можна додавати до будь-якого об’єкта природи, спочатку визначившись з критеріями і параметрами дослідження. Головна умова – щоб цей об’єкт в принципі допускав застосування поняття якості. Але що таке кваліметрія на практиці її використання сьогодні? Це свого роду інструмент аналізу, який дозволяє встановити відповідність одного або декількох властивостей об’єкта певного стандарту якості. Останнім може виступати регламент, норматив, технічний документ, проектне рішення і т. д. Причому області, в яких діє така модель оцінок якості, великі і виходять далеко за межі традиційних напрямів народного господарства.

Дивіться також:  Ярудейское родовище: короткий опис, стан

Вимірювання в кваліметрії

Визначати, наскільки об’єкт відповідає якісним показникам, неможливо без системи вимірів. Вимір і оцінка – це базові поняття кваліметрії, однак їх зв’язок має принципову відмінність від інших контекстів вживання цих термінів. В даному випадку вимірювання виступає не тільки мірної величиною для технічного позначення певного параметра. Через обстеження предмета користувач може отримати інформацію про його характеристики як відповідних еталону. Наприклад, що таке кваліметрія стосовно до оцінки якості залізобетонної конструкції? По-перше, це комплекс техніко-вимірювальних засобів, які нададуть масив експлуатаційних показників даного об’єкта. У їх числі буде декілька видів показників міцності, маса, розмірні параметри і т. д. По-друге, кваліметрія на основі отриманих відомостей і еталонних показників повинна дати оцінку конструкції, тобто наскільки вона якісна. Причому саме по собі відхилення навіть при високому коефіцієнті не завжди означає, що об’єкт низькоякісний. Так, якщо міцність на стиск залізобетону перевищує нормативний показник, то конструкція визнається якісною.

Завдання кваліметрії

Застосування кваліметрії та її технологій будується на широкої функціональної базі, яка, в свою чергу, спрямована на вирішення наступного масиву завдань:

  • Вибір і обґрунтування показників якості, а також способів їх оптимізації.
  • Розробка принципів побудови комплексних систем оцінки якості, показники яких можна застосовувати до різних об’єктів дослідження в узагальненому вигляді.
  • Розробка систем кількісної оцінки якості. Кваліметрія все ще залишається значною мірою умовним інструментом з точки зору застосування, тому для фахівців, що працюють в даній сфері, важливо прагнути до створення систем з конкретними формами і характеристиками відображення якості.

Спектр завдань сучасної кваліметрії в чималому ступені залежить від умов виробництва, об’єктів дослідження, цілей оцінювання і в цілому від моделі застосування того чи іншого методу контролю якості на підприємстві.

Дивіться також:  Ознаки і норма бракування сталевих канатів

Різновиди кваліметрії

Більш точної формулюванні цілей і завдань кваліметрії допоможе і її розподіл за напрямами використання. Зокрема, виділяють наступні види ксовременной кваліметрії:

  • Загальна. Займається розробкою загальнотеоретичних проблем, в числі яких теорії оцінювання та вимірювання, системи понять і аксіоматика.
  • Спеціальна. Вузьконаправлена кваліметрія з точки зору сфери застосування і застосовуваних методів оцінки. Наприклад, у соціальної кваліметрії може використовуватися великий пласт методів, серед яких експертні, індексні, ймовірносно-статистичні і т. д. В результаті комплексної обробки отриманих даних виноситься експертна думка про якості конкретного соціального середовища. Причому і самі системи оцінювання можуть бути багатоплановими, що обумовлює і наявність умовностей при формулюванні висновку про якісний стан об’єкта дослідження.

Предметна кваліметрія

Власне класифікація системи оцінювання, ознакою якої виступить об’єкт вивчення. Це може бути і проста технічна деталь з чіткими параметрами, яку випускають на токарному верстаті в рамках загальної збірки автомобіля, та містобудівний проект мегаполісу з величезним масивом вихідних даних, до яких застосовуються різні системи оцінок.

Основні методи застосування кваліметрії

Навіть у сфері реальної діяльності сучасні підприємства використовують величезну кількість різних підходів і способів для оцінювання якості своєї продукції. Однак найбільше поширення отримали основні методи кваліметрії, представлені нижче:

  • Точний метод. Передбачає використання всіх обгрунтованих теорій, прийомів і способів, які дозволяють знижувати похибка і підвищувати надійність одержуваних результатів дослідження. Процес характеризується використанням багаторівневих засобів оцінювання, в яких передбачається багаторазове підсумовування широкого масиву вихідних даних, у тому числі пов’язаних з умовами навколишнього середовища.
  • Спрощений метод. В даному випадку допускається високий ступінь похибки і низька ступінь надійності результатів дослідження. Обумовлено це тим, що застосовуються прості схеми та засоби оцінювання, потребують менше часу і матеріально-технічних ресурсів для визначення показників кваліметрії в рамках конкретної моделі.
  • Наближений метод. За параметрами похибки і трудомісткості застосування це проміжний варіант оцінювання, що знаходиться між точним і спрощеними методами. Особливістю даного підходу є виконання одноразового підсумовування або інтегрування властивостей об’єкта без урахування умов впливу навколишнього середовища.
Дивіться також:  Фризька порода: характеристика, опис

Експертні та методи неекспертні

У проточних системах контролю якості при обслуговуванні великих об’ємів числових показників застосовується система оцінювання, задіюються знання експертів. Такий підхід відрізняється технологічною простотою використання, але в організаційному відношенні це витратний і ненадійний метод. Висока частка похибки у значній мірі пов’язана з необхідністю залучення різних кваліфікованих фахівців, що вимагає створення декількох каналів обробки даних. Неекспертний метод оцінювання якості кваліметрії є аналітичним і не вимагає залучення сторонніх фахівців. Діє налагоджена модель обробки даних в автоматичному режимі, що дозволяє досягати високої точності результатів. Єдине, що може вимагати залучення експертів, це завдання побудови дерева властивостей, яка не пов’язана безпосередньо з процесом оцінювання якісних характеристик об’єкта.

Змішані методи

Комбінований підхід, в якому поєднуються окремі принципи експертних і неэкспертных методів оцінювання. Як правило, вузьконаправлена обробка числових даних із залученням фахівців займає меншу частку в загальному процесі. Це найбільш витратний підхід, так як в його реалізації потрібно набагато більше організаційних ресурсів саме для технологічного об’єднання принципово різних моделей вивчення об’єкта. Однак, змішаний метод оцінювання має і суттєву перевагу. Воно виражається у принципах управління квалиметрией, які дозволяють формувати складні системи суджень про об’єкт.

Висновок

Від узагальнених теоретичних моделей з примітивними засобами застосування кваліметрія зробила величезний еволюційний крок на шляху до високоточній різноплановому оцінювання об’єкта з високою часткою достовірної інформації про його якість. Сьогодні це не просто інструмент в системах контролю якості, а один з факторів конкурентної боротьби. Адже що таке кваліметрія з точки зору великого товаровиробника, який бореться за нові ринкові майданчики, намагаючись догодити споживачеві? Як мінімум це спосіб підвищення привабливості своєї продукції за рахунок оптимальної моделі виявлення її недоліків і мінімізації шлюбу. Але разом з цим сучасна кваліметрія дає масу можливостей для оптимізації самого виробництва і частини логістичних процесів, тому її методи все глибше входять до сфери менеджменту та проектування виробничої інфраструктури.