Рентгеноспектральний аналіз речовини: умови та алгоритм проведення

Рентгеноспектральний аналіз займає важливе місце серед усіх способів дослідження матеріалів. Він широко використовується в різних областях техніки завдяки можливості експрес-контролю без руйнування досліджуваного зразка. Час визначення одного хімічного елемента може складати всього декілька секунд, практично немає обмежень щодо виду досліджуваних речовин. Аналіз проводиться як в якісному, так і в кількісному плані.

Сутність рентгеноспектрального аналізу

Рентгеноспектральний аналіз – це один з фізичних методів дослідження і контролю матеріалів. В його основі лежить ідея, спільна для всіх способів спектроскопії.

Сутність рентгеноспектрального аналізу полягає у здатності речовини випускати характерне рентгенівське випромінювання при бомбардуванні атомів швидкими електронами або квантами. При цьому їх енергія повинна бути більше енергії, яка необхідна для виривання електрона з оболонки атома. Такий вплив призводить не тільки до появи характеристичного спектра випромінювання, що складається з невеликого числа спектральних ліній, але і безперервного. Оцінка енергетичного складу реєстрованих частинок дає можливість зробити висновки про фізичних і хімічних властивостях досліджуваного об’єкта.

В залежності від методу впливу на речовину, реєструються або частинки того ж сорту, або інші. Існує також рентгенівська спектроскопія поглинання, але вона найчастіше служить в якості допоміжного інструменту для розуміння ключових питань традиційного рентгеноспектрального дослідження.