Поняття і структура організаційної культури

Організаційна культура – це встановлені правила поведінки і цінності, які необхідні для визначення порядку роботи в даній організації.

За допомогою правильно сформульованої структури організаційної культури можна згуртувати робочий колектив, ефективно використовувати трудові ресурси для виконання намічених планів, а також сформувати стійку мотивацію до кар’єрного і професійного зростання для працівників підприємства.

Виникнення поняття

В кінці 20-го і початку 21-го століть стало широко застосовуватися поняття організаційної культури із структурою управління персоналом. У практичній діяльності ця ідея забезпечувала можливість вдосконалення пристрою робочого колективу. У теоретичному плані виникнення організаційної культури стало новою можливістю для придбання та накопичення досвіду управлінської діяльності, а також для обміну набутими знаннями між підприємствами та компаніями.

На сьогоднішній день вивчення структури організаційної культури стало окремим предметом управлінської діяльності, хоча і не набула статус об’єкта для нової наукової дисципліни. Теорія менеджменту вивчає дане питання в якості спеціального концептуального методу, а теорія організації розглядає його як самостійну школу в сфері загальної науки.