Групові форми навчання: види, характеристики та особливості, плюси і мінуси

Розвиток особистості в школі йде в рамках навчальної та позаурочної діяльності. У випускника початкової ступені навчання мають бути сформовані певні навики: навчальні дії, самоконтроль, самоаналіз, самооцінка. Що для цього потрібно?

Для успішного вирішення такого завдання багато вчителів початкових класів та педагоги середньої ланки загальноосвітніх шкіл включають в урок (позаурочні заняття) окремі елементи групової діяльності. Розглянемо відмітні особливості колективного навчання, наведемо конкретні приклади.

Теоретичні моменти

Нові федеральні освітні стандарти націлюють школярів на придбання загальнонавчальних навичок та вмінь. Для придбання нових знань в учня повинні бути сформовані навички самостійної діяльності. Досягти цього допомагає групова форма організації навчання. Дитина отримує шанс для самостійного розвитку, пробує себе в ролі дослідника, стає рівноправним учасником освітнього процесу.

Педагог, який використовує у професійній діяльності принцип розвивального навчання, намагається виховувати активних особистостей. Його учні прагнуть до отримання нових знань, вміють вести дискусію, проявляють ініціативу.

Психологи переконані в тому, що саме групова форма організації навчання сприяє розвитку пізнавальної активності дитини. Працюючи в невеликій групі, хлопці вдосконалюють свої комунікативні навички.

Призначення

Групові форми навчання необхідні для активного включення кожної дитини в процес засвоєння навчального матеріалу.

Основні завдання:

 • активізація пізнавального інтересу;

 • удосконалення навичок самостійної діяльності (побудова індивідуальної розвиваючої траєкторії);

 • розвиток навичок спілкування (вибудовування діалогу, уміння чути співрозмовника)

Відмінні характеристики

Чим характеризується групова форма навчання? Плюси і мінуси даного способу утворення заслуговують окремого розгляду. Зупинимося на них докладніше.

Групова форма навчання є традиційним способом підвищення навчальної і пізнавальної мотивації. Завдяки спільній діяльності у школярів знижується тривожність, пропадає страх бути найгіршим учнем класу.

Групова форма навчання на уроках сприяє поліпшенню психологічного клімату в колективі. Саме тому психологи рекомендують педагогам включати цю форму роботи на всіх ступенях навчання.

Основні недоліки

Незважаючи на те, що групові форми навчання передбачають самостійність школярів, їх ефективність залежить від майстерності та зацікавленість педагога. Серед мінусів виділяють:

 • необхідність попереднього навчання школярів такої діяльності;

 • витрати педагогом серйозних зусиль для організації роботи;

 • складність поділу класу на окремі групи.

Не всі діти готові працювати в колективі. Тому педагогу доводиться витрачати зусилля для продумування форм придбання УУН (універсальні навчальні навички).

Принципи

Колективно-групова форма навчання ґрунтується на таких принципах:

1. Облік рівня освітніх можливостей кожної дитини.

2. Складання завдань проблемного характеру.

3. Розподіл ролей між учасниками колективу.

4. Організація комунікації всередині групи.

Дивіться також:  Кумулятивний ефект - це двигун прогресу

5. Рефлексія.

Варіанти створення груп

Групові форми навчання передбачають попереднє поділ класу на невеликі осередки. Зробити це можна різними способами:

1. Поділ за бажанням.

2. Випадковий вибір.

У першому випадку об’єднання школярів проводиться за взаємною згодою. При випадковому розподілі до складу команди можуть входити діти, які в звичайних умовах не спілкуються один з одним.

Такий варіант дозволяє педагогові розвивати у учасників навички пристосування до різних умов діяльності, мінімізувати міжособистісні конфлікти.

Види діяльності

Розглянемо основні види групової форми навчання, які підходять для початкової школи:

 • мозковий штурм;

 • робота в парах;

 • сніговий ком;

 • гра «Продовж думку»;

 • пошук «скарбів»;

 • мозаїка;

 • метод «Зигзаг»

Як провести мозковий штурм? Така тактика використовується педагогом для генерації нових ідей. Ця фронтально-групова форма навчання передбачає дотримання жорсткого регламенту.

Всередині групи хлопці розподіляють ролі: хронометриста, секретаря, ведучого. Після завершення колективної діяльності учні обмінюються повідомленнями, обговорюють їх, задають уточнюючі питання.

Гра «Продовж думку»

Вона передбачає виконання різноманітних завдань хлопцями «по ланцюжку». Такі групові форми навчання підходять для різних навчальних дисциплін. Наприклад, можна використовувати цей прийом для складання розповіді по літературному читання.

Відмітною особливістю такої форми є формування у студентів комунікативних навичок. Для того щоб продовжити відповідь, школяр змушений уважно стежити за версією свого однокласника. Педагог, який застосовує таку методику у своїй роботі, вирішує проблему залучення учнів у навчальну діяльність.

Пошук «скарбів»

Такі колективно-групові форми організації навчання доречні на уроці закріплення і корекції знань. Педагог складає питання, що стосуються вивченого матеріалу. Для того щоб відповісти на них, група може використовувати будь-які ресурси: записи в зошиті, ресурси Інтернету, матеріал підручника.

Якщо діти успішно справляються з поставленим перед ними завданням, вони знаходять «скарби». Крім відмінних оцінок, педагог пропонує дітям показати навчальний фільм, що стосується повторюваного матеріалу.

Сніжний ком

Такі групові форми навчання у початковій школі використовують багато вчителів. Робота починається з вирішення конкретного завдання. Кожна дитина виконує його самостійно. Далі йде робота в парах. Діти обмінюються своїми відповідями, вибирають найкраще рішення.

Потім йде об’єднання пар. Тепер з чотирьох рішень група повинна вибрати одне. В кінці уроку в класі має бути виділено загальне, найбільш повне вирішення питання, поставленого педагогом на початку уроку.

Мозаїка

Що являє собою ця колективна форма навчальної діяльності? Тема заняття ділиться вчителем на кілька окремих частин, вони розподіляються між групами. Хлопці отримують список джерел, навчальні матеріали, які будуть потрібні їм для вивчення запропонованої теми.

Дивіться також:  Народна етимологія: поняття, значення та застосування в лінгвістиці

Як тільки група справляється з поставленим завданням, вона переформировывается. У нових колективах хлопці обмінюються знайденою інформацією, відповідають на запитання, роблять висновки.

Прийом «Зигзаг»

Ця форма колективної роботи використовується не тільки вчителями початкової школи, але і педагогами, що працюють у середній ланці. Клас ділиться на групи по 3-5 осіб для роботи над матеріалом, розділеним на окремі фрагменти.

Хлопці, які працюють над одним і тим же питанням, але що входять в різні групи, обмінюються між собою знайденою інформацією. Потім вони повертаються в свої колективи, навчають інших учасників групи тим новим навичкам, які придбали самі. Аналогічно працюють і інші члени команди. У кінці уроку підводиться підсумок, уточнюються ті питання, які викликали у хлопців максимальні труднощі.

Діяльність педагога

Чим повинен займатися вчитель під час групової діяльності? Педагог, який використовує таку форму роботи в навчальній діяльності, може виконувати різні функції:

 • контролювати роботу в групах;

 • організовувати навчальний процес;

 • оцінювати результати;

 • брати участь у роботі груп;

 • пропонувати різноманітні варіанти рішень;

 • виконувати роль наставника або носія інформації.

Як організувати якісну і результативну роботу в групах? Для вирішення цієї складної задачі педагог повинен:

 • сприймати групову роботу в якості творчого процесу;

 • демонструвати хлопцям значимість виконуваної ними діяльності;

 • приділяти однакову увагу всім учням, не виділяючи однієї групи;

 • дозволяти учням самостійно здобувати нові знання.

Серед помилок, які допускають педагоги, найбільшою є бажання відповісти на питання, якщо цього не робить дитина. Така тактика вчителя призводить до зниження пізнавальної активності школярів.

Як вибирати завдання для групової діяльності

Питання повинні бути такими, щоб кожен член групи зміг зробити особисте досягнення (створення ситуації успіху). Доречним буде застосування:

 • завдань, що вимагають виконання значного обсягу роботи;

 • запитань, що передбачають використання різних навичок і вмінь кожного члена групи;

 • завдань творчого характеру, що супроводжуються генерацією великої кількості незвичайних ідей.

Робота, запропонована педагогом, має бути цікавою для школярів. Завдання підбираються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Особливу увагу психологи рекомендують приділяти проблемним питанням, що дозволяє в максимальній мірі залучати підростаюче покоління до процесу отримання нових знань, умінь і навичок.

Корисні поради

Пропонуємо декілька рекомендацій вчителям, які хочуть використовувати групову роботу у своїй професійній діяльності.

Дивіться також:  Що таке "безодня": значення слова

1. Не потрібно примушувати дітей працювати в одній клітинці, якщо між ними немає взаєморозуміння між.

2. Тривалість групової діяльності має зважати на вік школярів (15 хвилин для учнів 1-2 класів, 25 хвилин для 3-4 кл.)

3. Колективна форма роботи передбачає обмін думками, тому в класі не буде абсолютної тиші.

4. Не можна в якості покарання вибирати заборона на участь дитини в роботі колективу.

Групова форма навчання не дає швидких результатів. Перш ніж переходити до складного матеріалу, педагог повинен пропрацювати зі своїми вихованцями алгоритм діяльності на простих прикладах. Важливо запастися терпінням, щоб на наступних етапах у школярів не виникало проблем.

При даному варіанті навчання передбачається поділ класу на невеликі групи (3-6 осіб), які будуть здійснювати спільну діяльність. Працюючи в невеликих колективах, школярі набувають навичок самоаналізу. Така форма допомагає педагогові розвивати у дітей пізнавальний інтерес до викладається дисципліни. Колективна діяльність сприяє розвитку універсальних навчальних навичок.

Підіб’ємо підсумки

Групове навчання розвиває відносини між дітьми і вчителем, а також між членами однієї групи. Педагог, який використовує у своїй роботі таку форму навчання, вносить різноманітність у традиційну систему. Хлопці отримують можливість самостійно набувати знання, коригувати їх, ставити перед собою власні цілі.

Тільки на перший погляд створюється враження, що вчителю не потрібно готуватися до уроку, в рамках якого він планує групову діяльність. На практиці ситуація виглядає зовсім інакше.

Спочатку педагог повинен вивчити навчальний матеріал, озброївшись різними джерелами, вибрати ті завдання, з якими зможуть впоратися діти (врахувати індивідуальні особливості). Також при організації групового навчання педагог повинен знати початковий рівень здібностей і знань учнів, взаємини між однокласниками.

Бажано підбирати завдання проблемного характеру, щоб у дітей була можливість висловлювати свою точку зору, обмінюватися думками з іншими групами, підбирати правильну відповідь.

Чому у груповий форми роботи так багато прихильників серед шкільних вчителів? Цей варіант навчання володіє значною кількістю переваг. Крім придбання універсальних навчальних навичок, хлопці навчаються навичкам співробітництва. Обговорюючи певну проблему, школярі вчаться поважати думку інших людей, вислуховувати точку зору, відстоювати свою позицію, наводити аргументи.

При правильній організації групової роботи можна розраховувати на розвиток творчого мислення, підвищення самооцінки, самоповаги кожної дитини.

В даний час групові форми навчально-пізнавальної діяльності актуальні. Педагоги використовують їх для створення в колективі оптимістичного настрою, підтримки самостійності школярів.