Present Perfect Passive: правила і приклади

Даний вчинене час — четверте за популярністю використання в англійській (6%). У неформальному спілкуванні даний вчинене нерідко замінюють простим минулим.

Пасивний заставу найчастіше зустрічається в художній і спеціальній літературі (приблизно 20% у пасиві). У розмовній англійській 97.5% дієслів в активному заставі.

Час

Використання Present Perfect Passive передбачає опис завершеного кимось дії до теперішнього моменту, причому об’єкт, над яким виробляли дію, знаходиться в центрі уваги.

Даний вчинене час вказує на завершеність дії в даний момент. Інакше кажучи, ми використовуємо час тоді, коли в цьому говоримо про існування деякого досвіду з минулого (частіше недавнього, але іноді і далекого минулого) або про події подію, що пов’язано з цим.

Наприклад, коли ми хочемо порекомендувати свого друга на вакантне місце в організації, в якій ми працюємо, можна сказати: “Анна працювала у сфері фінансів 10 років. Вона підходить для цього місця” (Anna has worked in finance for 10 years. She is a good match for the job).

Даний вчинене утворюється за допомогою допоміжного дієслова (have/has) і третьої форми основного дієслова.