Швидкість корозії металів. Методи оцінки корозійних процесів

Швидкість корозії – багатофакторний параметр, який залежить як від зовнішніх умов середовища, так і від внутрішніх властивостей матеріалу. У нормативно-технічної документації існують певні обмеження щодо допустимих значень руйнування металу при експлуатації устаткування і будівельних конструкцій для забезпечення їх безаварійної роботи. У проектуванні не існує універсального методу визначення швидкості корозії. Це пов’язано зі складністю врахування всіх факторів. Найбільш надійним методом є вивчення історії експлуатації об’єкта.

Критерії

В даний час в проектуванні техніки використовують кілька показників швидкості корозії:

  • За прямого способу оцінки: зменшення маси металевої деталі на одиницю поверхні – ваговий показник (вимірюється в грамах на 1 м2 за 1 год); глибина пошкоджень (або проникність корозійного процесу), мм/рік; кількість виділяється газової фази продуктів корозії; тривалість часу, протягом якого з’являється перше корозійне пошкодження; число центрів корозії на одиницю площі поверхні, що з’явилися за певний термін.
  • Щодо непрямої оцінки: сила струму електрохімічної корозії; електричний опір; зміна фізико-механічних характеристик.

Перший показник за прямим методом оцінки є найбільш поширеним.