Поняття віку у психології: визначення, періоди, особливості

Поняття психологічного віку і психології розвитку тісно взаємопов’язані між собою. Кожна вікова категорія має свої особливості, а люди можуть по-різному виглядати і вести себе в залежності від безлічі різноманітних факторів.

Поняття

Поняття віку у психології (якщо говорити коротко) істотно відрізняється від хронологічного порядку, який бере початок з дня нашої появи на світ. Розглянемо саме поняття віку.

Вік – це рівень росту і індивідуального розвитку людини. Можна виділити два його типи – хронологічний і психологічний. Вони виражаються тимчасовими одиницями, що відділяють момент появи об’єкта на світ до його психологічної зрілості.

Поняття віку у віковій психології визначається на підставі ступеня онтогенетичного розвитку, яка базується на закономірностях формування організму, умов життя, виховання та навчання.

Спочатку психологічний вік розглядався як розумовий завдяки роботам вчених Франції. Визначався даний показник на підставі спеціального дослідження, яке включало тестові завдання. Пізніше було запропоновано розглядати співвідношення розумового до хронологічним віком.

Вітчизняна психологія базується на працях Л. С. Виготського, який ставить питання про проблеми культурного віку. Тобто дві людини, у яких однаковий вік згідно з паспортними даними і приблизно одна категорія інтелектуального розвитку, можуть розрізнятися культурним віком.