Діалектичне мислення: поняття, визначення, формування та основні принципи

Діалектичне мислення – унікальна здатність, без якої люди не могли б вести розумні діалоги з іншими, вміло міркувати, обмінюватися думками, вибудовувати логічні ланцюжки в своїх думках. Ця найважливіша складова для формування сучасного суспільства і різних сфер діяльності людини.

Щоб підготувати фахівців, які могли б вільно орієнтуватися в навколишньому середовищі дійсності, проявляти винахідливість і приходити до неординарних висновків, педагоги намагаються прищеплювати таке мислення дітей вже з дошкільного віку. У цій статті розглянемо більш детально, що являє собою дане поняття.

Загальні відомості

Методологічна роль діалектики полягає в тому, щоб розпізнати загальні алгоритми досліджуваних об’єктів, зрозуміти, як вони розвиваються. В результаті цього процесу осягається сутність предмета. Крім того, спосіб допомагає розібратися самому досліднику у власному мисленні. За допомогою діалектичних алгоритмів суб’єкт може послідовно вибудовувати особисті судження, відсіювати виявлені помилки і заповнювати прогалини. Логічні схеми дозволяють робити узагальнюючі висновки і систематизувати результати.