Критичні технології мислення та навчання

Головною метою використання критичних технологій мислення є навчання людини самостійного і осмисленого використання: по-перше, навчальних матеріалів, а по-друге, інших інформаційних джерел. Авторами таких технологій є педагоги з Америки: Курт Мередіт, Чарльз Темпл і Джіні Стіл.

Мислити критично

В Росії методи і технології критичного мислення використовуються приблизно з середини дев’яностих. В основу технології покладено концепцію диалогии культури Ст. Біблера і М. Бахтіна, дослідження з психології Л. Виготського та інших, а також педагогіка на основі співробітництва Ш. Амонашвели. Так що ж має на увазі технологія критичного мислення?

Цей спосіб думки означає: незалежність і свободу, а також аналіз, оцінку та рефлексію. Поділяється він на три стадії:

 • Стадія виклику – це постійне поповнення вже наявного запасу знань і прояв інтересу до отримання актуальної інформації, а також постановка людиною своїх власних цілей навчання.
 • Стадія осмислення – це добування нових знань і внесення поправок до поставлені раніше цілі навчання.
 • Стадія рефлексії – це глибокі роздуми і занурення в себе, щоб отримати вищу знання і ще одна постановка оновлених завдань.
 • Виклик знань

  Робота вчителя під час цієї стадії застосування технології розвитку критичного мислення перш за все призначена для виклику у учня тих запасів знань, які вже є в наявності в останнього, а також приведення цих знань в активний стан і пробудження бажання працювати над собою далі.

  Учень повинен відшукати у себе в пам’яті ті знання, які стосуються матеріалу, що він вивчає. Після йде систематизація інформації до моменту отримання нового матеріалу. Він задає питання, на які бажає отримати відповіді.

  Можливим методом тут є створення списку вже наявної на даний момент інформації:

  • розповідь – це пропозиція щодо “слів-ключів”;
  • графічна систематизація отриманих знань (всілякі таблиці, списки тощо);
  • пошук вірних і помилкових тверджень.
  Дивіться також:  Скеля. Сонник: тлумачення снів, значення знаків

  Всі дані, що були отримані на стадії виклику знань, уважно вислуховуються, йде їх запис і подальше обговорення. Вся робота може проводитися як індивідуально, так і при наявності пари або навіть групи.

  Осмислення даних

  На цій щаблі методів технології критичного мислення викладацька діяльність йде на підтримання здорового інтересу до теми за допомогою спільної роботи з новим інформаційним блоком, а також ступеневу рух вгору від отриманих даних до більш актуальним.

  У цей час учень слухає або читає текст, користуючись активними способами прочитання (позначки на полях або запису в журнал) по мірі надходження нових шматків інформації.

  Найбільш доступним на цьому етапі є метод активного читання, з маркуванням на полях. Крім того, необхідно шукати нові відповіді на питання, що були поставлені ще в попередній фазі.

  Рефлексія і роздуми

  Той, хто навчає на цій щаблі, повинен повернути учня до початкових записів, для того щоб актуалізувати дані. Необхідно також надати творчу і дослідницьку роботу на основі вже пройденого матеріалу.

  Учневі слід зіставити нещодавно отриману інформацію з тією, що була дана спочатку, користуючись даними з попередньої ступені.

  З методів і прийомів застосування критичних технологій тут варто відзначити заповнення табличок і кластерів даними. Крім того, необхідно встановити причинно-наслідкові зв’язки серед всіх отриманих знань. Допоможе в цьому повернення до ключових виразів, а також правильним і неправильним твердженням. Головним завданням є знаходження відповідей на питання. Заняття творчістю і організовані дискусії з теми також є хорошими інструментами.

  Під час рефлексії проводиться аналіз і творча обробка, разом із зіставленням всіх отриманих даних. Можлива як індивідуальна, так і парна або групова робота.

  Перелік критичних технологій

  “Інвентаризація” є складанням порядку вже отриманої інформації. Учень робить записи про відому йому теми. Після йде поєднання старих даних з новими і доповнення їх.

  Дивіться також:  Як видати дочку заміж за хорошу людину – молитва, особливості та рекомендації

  “А ви вірите в …?” – це свого роду гра в правильні і неправильні твердження. Під час фази виклику учень вибирає правильні відповіді з тих, що запропонував вчитель на задану тематику і проводить її опис. На наступній фазі вони роблять перевірку вірності початкового вибору.

  “Слова-ключі” – навчальний вимовляє ці слова, за якими учень повинен зрозуміти тему уроку або ж певне завдання.

  “Товсті питання” – це питання типу “Поясніть, чому…?”, “Навіщо ви так подумали…?”, “Чим відрізняються…?”, “Зробіть припущення, що станеться, якщо…?” і тому подібні.

  Таблиця ЗЖУ” – складання власної таблиці учнем за типом “Знаю – хочу знати – вже отримав інформацію”.

  ІНСЕРТ і Зигзаг

  Прийом критичних технологій під назвою “Інсерт” – це маркування свого тексту з інформацією певними значками у міру його вивчення.

  Це інтерактивна, размечающая система для ефективного читання і роздумів. Можливі варіанти маркування свого тексту:

  • V – вже знаю це;
  • + – що-то новеньке;
  • – – вважаю інакше, не погоджуся з цим твердженням;
  • ? – не ясно, залишилися питання.

  “Зигзаг” ж являє собою роботу з текстом в групі. Відбувається отримання знань і оптимізація великих обсягів матеріалу, для чого інформація поділяється на уривки з глузду для того, щоб студенти навчали один одного. Природно, уривків даних повинно бути рівно стільки ж, скільки і учнів знаходиться в групі.