Критичні технології мислення та навчання

Головною метою використання критичних технологій мислення є навчання людини самостійного і осмисленого використання: по-перше, навчальних матеріалів, а по-друге, інших інформаційних джерел. Авторами таких технологій є педагоги з Америки: Курт Мередіт, Чарльз Темпл і Джіні Стіл.

Мислити критично

В Росії методи і технології критичного мислення використовуються приблизно з середини дев’яностих. В основу технології покладено концепцію диалогии культури Ст. Біблера і М. Бахтіна, дослідження з психології Л. Виготського та інших, а також педагогіка на основі співробітництва Ш. Амонашвели. Так що ж має на увазі технологія критичного мислення?

Цей спосіб думки означає: незалежність і свободу, а також аналіз, оцінку та рефлексію. Поділяється він на три стадії:

  • Стадія виклику – це постійне поповнення вже наявного запасу знань і прояв інтересу до отримання актуальної інформації, а також постановка людиною своїх власних цілей навчання.
  • Стадія осмислення – це добування нових знань і внесення поправок до поставлені раніше цілі навчання.
  • Стадія рефлексії – це глибокі роздуми і занурення в себе, щоб отримати вищу знання і ще одна постановка оновлених завдань.