Які прояви відносяться до форм чуттєвого пізнання?

Філософи вважають, що людям властиві певні способи пізнання навколишнього світу. Саме те, який варіант притаманний людині і визначає його схильності до конкретних занять, таланти, позначається на темперамент і характер, сприяє укоріненню будь-яких звичок.

Всі існуючі способи пізнання людьми навколишнього середовища умовно поділяються на дві великих групи – раціональну і чуттєву. Для кожної з них характерні власні форми вираження і процеси протікання.

Про специфіку почуттєвого способу пізнання

До форм чуттєвого пізнання належать дії, здійснювані органами почуттів. Саме в цьому і полягає специфіка даного способу отримання інформації з навколишнього середовища і її засвоєння.

Чуттєве пізнання світу – найраніше з усіх існуючих. Воно зародилося задовго до появи розумної життєдіяльності і, відповідно, раціональних варіантів отримання і засвоєння інформації з навколишнього середовища.