Інженер-дослідник: посадова інструкція, профстандарт

Однією з професій, які допомагають всьому людству рухатися вперед, є інженер-дослідник. Ця робота зачіпає практично всі наукові галузі та різні сфери життєдіяльності. Інженерно-дослідна діяльність є вкрай важливою для наукового та технічного прогресу. Існує безліч особливостей і категорій даного фахівця, але завдання, які покладаються на працівника, скрізь однакові. Він зайнятий створенням нового і унікального. Також йому доручено відчувати створені ним проекти і оформляти документацію. Екологія є найбільш зацікавленою сферою в представниках цієї професії.

Вимоги

Основні вимоги до працівника містить у собі профстандарт інженера-дослідника. Але роботодавці також дивляться і на наявність професійних якостей у претендента. Якщо людина хоче отримати цю роботу, йому потрібно мати дуже хорошу довготривалу пам’ять і знати великий обсяг різної інформації. Важливі логічне і теоретичне мислення.

Працівник повинен мати здатність узагальнювати та абстрагувати інформацію, технічні здібності, концентрацію, посидючість. Також роботодавці звертають увагу на схильність до вміння довго виконувати копіткі завдання та високою точністю. Не завадить акуратність, організованість, зібраність, терплячість, допитливість і посидючість. З медичної сторони претендент на посаду зобов’язаний не мати проблем з нервовою системою, володіти хорошою стійкістю до стресів, у нього повинно бути хороше зір і слух.

Положення і кваліфікація

Цей співробітник є фахівцем. Він знаходиться в підпорядкуванні головного директора. Під його керівництвом виконують роботу інші працівники, які займають нижчі посади. Щоб отримати посаду провідного інженера-дослідника, претендент повинен отримати вищу освіту у відповідній сфері і закінчити магістратуру за фахом. Причому також необхідно пропрацювати не менше двох років на посади першої категорії.

Робота по першій категорії доступна магістрам без пред’явлення до стажу. Для фахівців з вищою освітою стаж на відповідну посаду повинен становити не менше двох років. Для працівника на посаду другої категорії потрібно повна вища освіта і рік пропрацювати на посаді інженер дослідник 3 категорії. Для початку кар’єри по даному напрямку стаж роботи не важливий, головне освіта, отримане відповідно до напряму діяльності.

Знання

Цей працівник зобов’язаний знати всі методи досліджень, як проводяться експериментальні роботи і здійснюється проектування. Він повинен вивчити спеціальну технічну та наукову літературу, яка відноситься до досліджень і розробок. Розуміти, в якому порядку використовуються реферативні та довідкові інформаційні видання та інші джерела інформації наукового і технічного напряму.

Дивіться також:  Посадова інструкція ліфтера. Правила безпечної експлуатації ліфтів

Також у його знання повинна входити технологія виробництва галузі, відповідним напрямом компанії, де він працевлаштований. Він зобов’язаний розуміти, як влаштовані, за яким принципом працюють, склад, для чого призначені, яка конструкція, як монтувати та експлуатувати ним проектовані об’єкти та вироби.

Інші знання

Отримавши посаду, інженер-дослідник повинен вивчити обладнання, що використовується на підприємстві і знати, як його правильно експлуатувати. Його знання повинні включати технічні умови і стандарти розробки та оформлення технічних документів, методи виконання розрахунків і обчислювальних операцій, а також економіку, організацію виробництва і праці. Він повинен стежити за вітчизняними та світовими досягненнями в даній області, знати трудове законодавство і правила компанії, де він працевлаштований.

Функції

Працівник повинен брати участь у здійсненні наукових досліджень під керівництвом інженера-дослідника більш високої категорії. Співробітник повинен займатися технічними розробками, впроваджувати нові технології, займатися удосконаленням старих, випуском продукції та інше, у відповідності зі стандартами і вимогами до кращих зразків подібного типу на світовому та вітчизняному ринку. Він займається розробкою програм та робочих планів, що стосуються різних етапів проведення робіт. Працівник повинен збирати, обробляти, систематизувати та аналізувати наукові та технічні дані, що стосуються його сфери діяльності.

Обов’язки

Посадові обов’язки інженера-дослідника включають в себе проектування кінематичних, монтажних і інших схем різного призначення, а також розрахунок потрібних величин і параметрів. Співробітник повинен складати опис пристроїв і принцип їх дії, які він проектує, і додавати до них обґрунтовані технічні рішення.

Він займається проектуванням засобів контролю та випробувань, оснастки, макетів, а також контролем їх створення. Працівник зобов’язаний брати участь у випробуваннях проектованої продукції, займатися їх монтажем, налагодженням та іншими заходами, необхідними для проведення експериментів і досліджень. Він налагоджує і налаштовує точну апаратуру, контролює її справність і відповідність дотримання правил експлуатації.

Інші функції

В обов’язки інженера-дослідника входить контроль експлуатації обладнання, проведення дослідів та вимірювань, документальна фіксація результатів експериментів, виконання розрахунків, аналіз і узагальнення результатів. Також він повинен вести всю технічну документацію на підставі зібраних даних під час здійснення дослідів. Він повинен готувати вихідні дані, які необхідні для складання кошторисів, планів, заявок на одержання устаткування і матеріалів та інше. Співробітник повинен займатися розробкою проектної та робочої технічної документації, а також здійснювати оформлення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт.

Дивіться також:  Зразок резюме для бухгалтера. Як правильно написати резюме бухгалтера

Інші обов’язки

Посадова інструкція інженера-дослідника припускає, що він бере участь у впровадженні розроблених ним проектів і технічних рішень. Він зобов’язаний надавати технічну допомогу і здійснювати авторський нагляд, поки його проекти виготовляються та монтуються, налагоджують, випробовуються і здаються в експлуатацію. Крім цього, він займається узагальненням досвіду зарубіжних і вітчизняних заходів, вивчення спеціальної літератури та науково-дослідних даних, досягнень та іншої інформації, що безпосередньо зачіпає його діяльність. Здійснює підготовку оглядів, рецензій і висновків для технічної документації. Бере участь в експертизі, конференціях, семінарах тощо. Складає звітну документацію стосовно виконаної роботи, займається складанням заявок, публікацій та інших документів, що стосуються винаходів і відкриттів.

Права

Інженер механік-дослідник має права вчиняти дії, щоб запобігти порушенням або невідповідності в роботі компанії, якщо це входить у його компетенцію. Він має право на одержання всіх соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством. Він може вимагати від керівництва сприяння у виконанні своїх обов’язків, створення належних умов праці, організації і технічного оснащення, необхідного для належного виконання покладених на нього завдань.

Також він може вимагати надання всього необхідного, включаючи обладнання, інвентар і захисний одяг. Цей працівник має право ознайомлюватися з рішеннями керівництва, запитувати дані і документи, що стосуються його діяльності. Він має право підвищувати свою кваліфікацію, повідомляти про порушення, виявлені під час роботи і знайомитися з документами, що визначають його права та відповідальність, а також містять критерії оцінки його роботи.

Відповідальність

Цей працівник може бути притягнутий до відповідальності, якщо він не виконує свої обов’язки належним чином або не використовує надані йому права. Також він відповідає за порушення правил та статуту компанії, у тому числі порушення розпорядку, охорони праці, санітарії та інше. Інженер-дослідник може бути притягнутий до відповідальності за розголошення конфіденційної інформації, порушення комерційної таємниці та видачу третім особам даних про діяльність компанії.

Дивіться також:  Програмно-цільове планування: поняття, метод і сутність

Він відповідальний за порушення кримінального, адміністративного чи трудового кодексу в ході виконання покладених на нього обов’язків. Його можуть притягнути до відповідальності за заподіяння компанії матеріального збитку або перевищення своїх повноважень. Також він відповідає за належне виконання завдань та дотримання норм і правил компанії підлеглими йому співробітниками.

Висновок

Посадова інструкція містить основні дані, що зачіпають обов’язки, права і відповідальність працівника. В залежності від напрямку роботи компанії вони можуть бути змінені. Але цей документ складається в строгій відповідності з чинним трудовим законодавством і не може порушувати його. Пункти інструкції залежать від напрямку діяльності компанії, її масштабів і потреби керівництва. Працівник не має права починати свою трудову діяльність, не погодивши цей документ з вищестоящим керівництвом.

Посаду інженера-дослідника дуже цікава і престижна. Такі співробітники ніколи не залишаться без роботи, адже вони затребувані практично в усіх сферах, особливо в екології, так як методи досліджень у цьому напрямку застарілі та у зв’язку з нинішньою ситуацією невідкладно потребують удосконалення. Зарплата, звичайно, залежить від місця розташування підприємства і його масштабів, але в цілому знаходиться на досить високому рівні. Тому багато співробітники прагнуть отримати цю посаду. Але це не так просто, адже, крім серйозного освіти, потрібно ще й відповідати певним особистим характеристикам.

Ця робота вкрай складна і вимагає серйозного підходу і великих розумових затрат. Напевно, ця професія належить до тих, де людині крім знань і навичок необхідний також талант і щира любов до справи. Адже тільки так можна розробити щось нове і просунути вперед науку. В цілому професія престижна і затребувана на ринку праці. Кар’єрне зростання передбачає спочатку одержання посади провідного інженера, а потім і головного інженера. У будь-якому випадку, щоб отримати цю роботу, потрібно бути професіоналом своєї справи.