Допоміжний персонал – це… Поняття, визначення, умови роботи і принципи оплати праці

На території Російської Федерації у законодавчому регулюванні і в Трудовому кодексі немає точних вказівок, за яким працівників організації можна віднести до основного або допоміжного персоналу.

Однак суб’єкти господарювання можуть випускати локальні нормативні акти з положеннями, що регламентують визначення функцій допоміжного персоналу.

Що таке основний і допоміжний персонал

Основний критерій поділу персоналу на категорії – це їх діяльність і важливість функцій конкретної посади в організації. На відміну від основного, допоміжний персонал – це ті працівники, які зайняті виконанням завдань, не пов’язаних з основною діяльністю компанії. За фактичними функцій, виконуваних працівниками, їх поділяють на наступні категорії:

  • Основний персонал. За допомогою своєї діяльності приносить організації пряму вигоду. Сюди відносяться працівники, без яких неможливе нормальне функціонування організації.
  • Допоміжний персонал. До даної категорії відносяться працівники, діяльність яких не є ключовою для підприємства. Без допоміжного персоналу суб’єкт господарювання зможе і далі функціонувати без втрати ефективності.

Допоміжний персонал – це працівники, які виконують додаткові функції, які не впливають безпосередньо на основну діяльність компанії. Поділ персоналу на основний і допоміжний склад не виключає поділу працівників і по іншим категоріям.

Які професії відносяться до допоміжного персоналу

Складно виділити професії, безпосередньо відносяться до допоміжного персоналу. Список професій змінюється за сферами діяльності організації. Персонал допоміжного типу може бути присутнім в приватних і державних структурах.

В якості прикладу можна навести допоміжний персонал сфери охорони здоров’я. До нього відносяться працівники, які не є лікарями. Вони забезпечують інші функції установ. Їх діяльність допомагає лікарям і пацієнтам. У даній сфері допоміжний персонал – це такі посади:

  • медсестри;
  • санітари;
  • фельдшери;
  • працівники харчоблоку;
  • прибиральники.

Для комерційних організацій посади, що відносяться до допоміжного персоналу, визначаються безпосередньо роботодавцем. Він самостійно формує критерії і ознаки даного типу працівників, регулює їх діяльність.

Дивіться також:  З чого роблять тканину? Класифікація тканин за типом сировини, властивостями та призначенням

Які особливості характерні для допоміжного персоналу

Допоміжний персонал – це важливий елемент структури організації. З його допомогою роботодавці можуть вирішувати ряд можливих труднощів у діяльності компанії. Проте є ряд характерних особливостей, які не можна не враховувати.

Допоміжні працівники є першою мішенню при необхідності скорочення кадрів. Вони фактично не впливають на дохід організації, тому за рахунок них нерідко знижують витрати на оплату праці.

Діяльність допоміжного персоналу часто легко можна перенести на аутсорсинг або найняти працівників за договором надання послуг. Утримувати цих працівників не завжди рентабельно.

Керівництво повинно враховувати, що серед допоміжного персоналу завжди висока плинність кадрів. Але в порівнянні з основним персоналом дана особливість не має критичного значення.

Звітність рекомендується розділяти на результати праці основного і допоміжного персоналу. Іноді врахування ролі допоміжного персоналу в загальних показниках роботи організації взагалі не має сенсу.

Які працівники виробничого персоналу вважаються допоміжними

Виробничий персонал включає в себе працівників та спеціалістів, за рахунок фактичної діяльності яких формується дохід організації або виконуються її основні функції. Допоміжний обслуговуючий персонал також може відноситися до виробничого типу.

Допоміжний персонал на виробництві – це працівники, які не беруть участі у виробництві або забезпечення життєво важливих потреб організації. Але вони впливають на діяльність компанії. До таких працівників відносяться прибиральниці, кухарі у відомчих їдалень, служби клінінгу та інші.

Співробітники адміністративно-допоміжного персоналу

Адміністративний персонал націлений на організацію основних процесів в організації. Коло завдань визначається потребами конкретного суб’єкта господарювання. У сферу діяльності працівників, які належать до адміністративного персоналу, входять управлінські функції, організаційні і матеріально-технічні питання.

До адміністративно-допоміжного персоналу можуть ставитися такі посади, як офіс-менеджер, юрисконсульт, фахівець, що займається підбором персоналу, та інші – в залежності від потреб організації.

Дивіться також:  Щілинні підлоги: опис, види, монтаж своїми руками

Який допоміжний персонал ставиться до управлінського складу

Управлінський персонал забезпечує цілеспрямовану діяльність всієї організації і координацію роботи її окремих відділів, департаментів, виробничих ділянок. До нього відносяться працівники апарату управління:

  • адміністрація організації;
  • офісні службовці;
  • апарат управління установи.

До допоміжному персоналу управлінського складу можуть ставитися службовці, що виконують консультативну діяльність при управлінні організації. Але при цьому їх повноваження не дозволяють віднести їх до посад, на яких безпосередньо тримається функціонування фірми або виробництва, а вимоги до кваліфікації службовців більш низькі, ніж до основного персоналу.

Як оплачується праця допоміжного персоналу

Існує допоміжний персонал, у якому організація зацікавлена, тому надає конкурентоспроможні умови оплати праці. Це інженери, оператори, які обслуговують складне устаткування, фінансисти, юристи. Іншими словами, працівники, діяльність яких вимагає певного досвіду і кваліфікації.

Планувати оплату праці допоміжного персоналу рекомендується з допомогою впровадження ефективного трудового договору. Рекомендується передбачити можливості диференціювання заробітної плати за допомогою грейдування, надбавок та тарифікації, безпосередньо залежить від показників діяльності, результативності праці.

Роль допоміжного персоналу в діяльності організації

Щоб зрозуміти, хто відноситься до допоміжного персоналу, потрібно уважно вивчити специфіку діяльності конкретної організації. Спектр працівників і службовців, що підпадають під це визначення, досить широкий. До даного виду працівників відносяться державні службовці, і співробітники приватних організацій.

Основною ознакою допоміжного персоналу є функції трудової діяльності. Вони безпосередньо не впливають на основну роботу суб’єкта господарювання, їх повноваження не входить прийняття рішень, що впливають на адміністративне управління. Зазвичай їх функції включають проведення матеріально-технічних заходів на регулярній основі. Ці заходи націлені на поліпшення функціонування управління підприємством і всіма її структурами, на допомогу основного штату працівників, забезпечення оптимальних умов праці для всіх співробітників компанії.

Дивіться також:  Відгуки про "Інвест клубі": кухня або реальний спосіб заробітку?

У сучасних організаціях вся структура штату передбачає наявність працівників, що виконують допоміжні функції для свого підрозділу. Діяльність допоміжного персоналу дає можливість перерозподілити навантаження начальницького складу між іншими працівниками, що володіють більш низьким рівнем кваліфікації (або зовсім без такої). Можна з упевненістю сказати, що допоміжний персонал у структурі кадрів організації є невід’ємною частиною людських ресурсів, необхідних для ефективного управління суб’єктами господарювання.