Технологічні процеси в машинобудуванні. Автоматизовані системи управління технологічними процесами

Технологічний процес є основою будь-якої виробничої операції. Він включає сукупність процедур, що здійснюються у певній послідовності, дія яких спрямована на зміну форми, розміру і властивостей виробленого вироби. Основними прикладами технологічних процесів є механічна, термічна, компресійна обробка. А також збірка, комплектація, обробка тиском і багато іншого. В умовах заводського виробництва за проведення подібних процесів та оформлення технологічної документації відповідає відділ головного технолога. Фахівцями відділу контролюється правильність проведення оперативних моментів. Коректно розроблені і грамотно організовані технологічні процеси в машинобудуванні і виробництві будь-якого іншого рівня дають можливість виконувати необхідні процедури з виготовлення відповідної продукції з несенням мінімальних витрат. Як матеріальних, так і силових і тимчасових.