Оперативний контроль в ДНЗ: особливості проведення, вимоги та підсумки

Оперативний контроль в ДНЗ за ФГОС передбачає проведення комплексу різних заходів. Завдяки подібним діям ведеться аналіз якості виховного та освітнього процесу, відповідність її цілям і завданням.

Значимість

Проведення оперативного контролю в ДНЗ супроводжується збором кількісної інформації, що не вимагає тривалих спостережень. Він дозволяє визначати якість здійснення різних видів діяльності.

Оперативний контроль в ДНЗ — це важлива функція системи управління і контролю.

Керівник навчального закладу зобов’язаний володіти навичками прогнозування певної діяльності, певні ситуації. Проводити оперативний контроль в ДНЗ може старший вихователь чи методист.

Різновиди

Розглянемо деякі особливості процесу. Оперативний контроль в ДНЗ ділять на дві групи: зовнішній, внутрішній. Перший варіант передбачає аналіз створення оптимальних умов для соціальної адаптації дошкільнят. У його рамках здійснюється перевірка тих заходів, які організовуються в рамках дитячого садка для отримання дітьми мінімального рівня освіти, який потрібен для гармонійного розвитку.

Ця задача вирішується наступними способами:

 • проводиться аналіз мікрорайону;

 • аналізується розташування в ньому культурних та соціальних установ;

 • досліджується соціальний статус сімей, в яких є малюки дошкільного віку;

 • розглядаються вимоги і запити батьків за якістю та складом освітніх послуг;

 • враховуються індивідуальні можливості дітей, які не відвідують ДНЗ.

Складання плану

В даний час складається оперативний контроль на рік. В ДНЗ функціонує декілька груп, для кожної з них розробляється індивідуальний графік перевірки. Здійснюється перевірка за різними напрямками: виховної, розвиваючої, оздоровчої, цивільно-патріотичної.

Організація оперативного контролю в ДНЗ — завдання керівника організації. Завдяки такій роботі можна оцінювати правильність і ефективність діяльності дитячого саду.

Вимоги до перевірок

Оперативний контроль в ДНЗ груп здійснюється за певним вимогам. Керівник не просто здійснює перевірку, а створює систему контролю за різними сферами діяльності дошкільного закладу. Спочатку аналізуються цілі та завдання, розвиваючі і виховні методики, що застосовуються педагогами.

Оперативний контроль у ДНЗ буде результативним лише в тому випадку, коли він здійснюється вчасно. Важливо аналізувати недоліки, які будуть виявлені в ході перевірки. Результати оперативного контролю в ДНЗ повинні бути оголошені публічно, причому, з повним аналізом позитивних і негативних моментів.

Структура проведення

Тільки при наявності планомірної роботи можна розраховувати на результат, стабільність і якість функціонування освітньої організації. Перевірка здійснюється за наступним алгоритмом:

 • визначення мети і виділення об’єкта;

 • розробка плану контрольних заходів;

 • збір інформації (із залученням співробітників, вихованців, педагогів, інших осіб, які компетентні в аналізованих областях);

 • початковий аналіз зібраних відомостей (розгляд документів, обробка матеріалів, заповнення опитувальних карток, аналіз результатів на педагогічній раді);

 • створення рекомендацій для поліпшення якості роботи;

 • обговорення методів і способів усунення виявлених проблем і недоліків;

 • повторна перевірка, метою якої є відстеження виконання усіх рекомендацій.

Дивіться також:  «Козли» – це слово з безліччю значень

Реалізація контролю

Спочатку виявляються всі проблемні елементи, які необхідно своєчасно коригувати, щоб підвищити якість виховної і розвиваючої діяльності в дитячому саду. Потім видається наказ про проведення оперативного контролю в ДНЗ.

Наприклад, перевірка може бути спрямована на аналіз створення в дошкільному закладі умов, необхідних для безпеки дітей, на виявлення індивідуальної роботи, підготовку матеріалу для підвищення комунікативних та мовленнєвих навичок дошкільнят.

Оперативний контроль режиму дня в ДНЗ – це початковий етап, що дає інформацію про конкретної частини роботи, що проводиться вихователем в дошкільному закладі. Він виконує функцію регулювання, постачає дані для тематичної перевірки.

Що перевіряти

Як оформляється оперативний контроль ДОУ? Таблиця, аналітична довідка за підсумками – це обов’язкові елементи для занесення і аналізу отриманих результатів. Які питання можуть бути взяті для проведення перевірки? Наприклад, це санітарні умови в групі, організація харчування дошкільників, проведення оздоровчих процедур, дотримання розкладу і тимчасових рамок розвиваючих занять.

На контроль може бути поставлена система заходів, спрямованих на виховання у дітей дошкільного віку інтересу до занять спортом, загартовування.

Варіант таблиці для контролю

Вивчимо приклад таблиці.

Види контролю

Зовнішній контроль

Внутрішній контроль

Мета проведення

Забезпечення соціального захисту для кожного дошкільника і гарантованість отримання ним мінімального утворення, яке потрібно для повноцінного розвитку

Зміна освітньої діяльності процесу в різних вікових групах та надання кожному педагогу конкретної допомоги

Основний зміст

Маркетингове дослідження найближчого мікрорайону:

 • знаходження соціальних і культурних об’єктів;
 • соціальний статус сімей, в яких є діти-дошкільнята;
 • запити батьків по розвитку і вихованню малюків;
 • соціальна, а також освітня система безпеки дітей, які не відвідують дошкільні заклади

Контроль змісту різних видів діяльності:

 • організаційною та педагогічною;
 • освітній;
 • соціальної та психологічної реабілітації;
 • медико-соціальної;
 • господарської
Дивіться також:  Викладач вищої школи: підготовка і підвищення кваліфікації

Контроль з боку керівника

Він повинен не просто аналізувати стан справ, але і створювати комплексну систему роботи по всіх напрямках, які використовуються в ДНЗ. Оскільки в рамках проведеного контролю повинні бути не просто констатовані факти, а визначені способи усунення проблем, керівник продумує разом з експертами алгоритм дій, які дозволять поліпшити показники функціонування дошкільного закладу.

Він розуміє важливість своєчасного проведення перевірок, стверджує картки оперативного контролю в ДНЗ. Після завершення будь-якої перевірки керівник аналізує не тільки проблеми, які були виявлені, але і позитивні результати (інноваційні методики, кращі практики).

Що може входити в рамки контролю, здійснюваного керівником ДНЗ? Крім виховної та освітньої роботи, особливостей її організації, також він може періодично аналізувати виконання правил трудового розпорядку співробітниками, виконання інструкцій, наказів вище стоячих органів, приписів наглядових органів.

Серед контрольованих аспектів можуть бути наступні моменти:

 • повнота виконання рішень педагогічних рад;

 • збереження посібників та обладнання в кожній групі;

 • оформлення документації адміністративними та педагогічними працівниками;

 • індивідуальний контроль над діяльністю вихователя (іншого працівника дошкільного закладу).

Перевірки, організовані старшим вихователем

В її рамках здійснюється перевірка стану освітнього процесу в кожній віковій групі. Також старший вихователь контролює реалізацію нових освітніх стандартів, аналізує застосування колегами інноваційних методів і прийомів роботи.

Перевірка стосується відповідності календарно-тематичного планування віковим особливостям дошкільників, а також періодичності підвищення педагогами своєї професійної кваліфікації.

Приклад карти контролю

Серед основних питань, які розглядаються у рамках перевірок в ДНЗ, можна відзначити санітарний стан групи, виконання режиму дня, дотримання оздоровчих заходів, прогулянок, екскурсій, конкурсів і свят.

Як може виглядати карта з результатами перевірки дотримання в дитячому саду режиму дня в різні періоди року?

Завдання проведення:

 • перевірка прийому дітей;

 • оцінка своєчасності проведення ранкових вправ;

 • дотримання часових рамок при харчуванні;

 • організація та проведення навчальних занять;

 • перевірка відпочинку між заняттями;

 • тривалість і доцільність прогулянки;

 • дотримання часу обіду;

 • післяобідній сон;

 • проведення загартовуючих процедур;

 • доцільність підбору розвиваючих занять в післяобідній час;

 • тривалість вечірньої прогулянки.

Дивіться також:  Метод управління - це що таке? Які методи управління існують?

По кожному з пунктів, наведених вище, передбачається три варіанти оцінки: висока, середня, низька. Оперативний контроль показав, що в контрольованій групі повною мірою створюються умови для комфортного перебування дітей дошкільного віку в дитячому саду. Вихователь застосовує в роботі інноваційні методи та прийоми розвитку й виховання. В рамках перевірки встановлено, що в групі ДНЗ не виявлено будь-яких порушень у розвитку, вихованні, оздоровлення підростаючого покоління.

Підіб’ємо підсумки

Будь дошкільна освітнє установа повинна розробляти систему контролю, основні завдання якого випливають з особливостей виховного та освітнього процесу. Здійснюються вони протягом року. З періодичністю їх проведення необхідно знайомити педагогічний колектив.

Контроль буде ефективним лише в тому випадку, коли він проводиться своєчасно. Про його проведення повинні знати всі працівники педагогічного колективу. Виділяють систематичний, регулярний, гласний, дієвий варіант контролю. При проведенні будь-якого з них важливо дотримуватися алгоритм дій.

Спочатку визначається його мета, висуваються завдання. Потім розробляється план планованого контролю, збирається детальна інформація. Після цього виробляються рекомендації та шляхи усунення виявлених недоліків. Через якийсь час здійснюється повторний контроль, метою якого є перевірка усунення недоліків, виявлених на першому етапі.

Отже, оперативний контроль є щоденним, поточним аналізом деяких аспектів освітньої і виховної діяльності. Специфіка його в тому, що він дозволяє знаходити і видаляти деякі дрібні проблеми, налагоджувати діяльність ДНЗ. Відсутність такого контролю призводить до появи через незначний час серйозних збоїв, впоратися з якими потім буде досить проблематично. Питання, які аналізують в його рамках, ділять на кілька різних категорій. Одні припускають постійний контроль, наприклад, дотримання правил внутрішнього розпорядку, інструкцій з охорони здоров’я і життя дітей, формування гігієнічних і культурних навичок.

Особливу увагу в рамках ФГОС ДОУ відводиться щоквартальних перевірок планування, роботи з батьками, організації екскурсій і прогулянок, вивчення дошкільниками ПДР, застосування в ДНЗ здоров’язберігаючих технологій, створення оптимальних умов для саморозвитку і самовдосконалення.

Залежно від форми в дитячому дошкільному закладі організовують порівняльний, випереджаюче, попереджувальний. Завдяки попереджувальної перевірці можна не допустити серйозних помилок. Наприклад, попередній контроль знань дошкільниками ПДР, дозволить вихователю уникнути нещасних випадків під час екскурсії.