Сукупний суспільний продукт: визначення, структура, показники, розподіл

Зростання споживання призводить до того, що люди мають потребу у великому обсязі товарів. Збільшується попит народжує пропозицію. Фабрики працюють цілодобово для того, щоб забезпечити національні і міжнародні потреби зростаючого населення Землі. Для вимірювання обсягів продукції вже мало стандартних величин, таких як валовий національний продукт. Сучасні реалії вимагають введення додаткових міжнародних заходів вимірювання, таких як сукупний суспільний продукт.

Величина відображає обсяг виробленої в суспільстві продукції в глобальному масштабі. Поняття суспільного продукту дозволяє оцінити рух капіталу, робочої сили і обсяги виробленої матеріальної продукції.

Визначення

Сукупність усіх товарів і послуг, вироблених суспільством за звітний період, – це сукупний суспільний продукт (СОП). Показник є узагальнюючим і не робить поправку на різновид благ (товарів, послуг). До обліку приймаються будь-які матеріальні або нематеріальні речі, вироблені людьми: мило, юридичні послуги, пшениця, техобслуговування, тканини, машини та ін.

Для розрахунку СОП не береться споживчий необхідність, тобто обліку належить не спожитий кінцевим покупцем товар (послуга), а вироблений, незалежно від того, чи був продукт реалізовано кінцевому споживачу або немає.

При підрахунку СОП на облік не беруться послуги, надані безоплатно. Для цілей СОП підходять тільки платні аналоги.