Сучасні міжнародні транснаціональні корпорації

Велика роль в економіці сучасності відводиться великим міжнародним корпораціям. Найбільші з них мають фінансами, які перевищують національний дохід ряду держав. Найбільш велика сучасна міжнародна корпорація – «Ексон Мобайл». Їй належить 336 млрд доларів.

Основна інформація

Протягом досить довгого часу, відповідно до точки зору фахівців ООН, міжнародними економічними корпораціями визнавалися формації з річним оборотом понад 100 000 000 доларів. У них повинно було бути не менше 6 філій у різних державах. На даний момент враховується відсоток продажів, які проводяться не на території країни-резиденції. Якщо враховувати даний показник, найбільшої міжнародної транснаціональної корпорацією буде визнана фірма «Нестле». Адже 98 % її продаж здійснюється за межами резиденції.

Специфічні риси

Для того щоб фірма була визнана сучасної міжнародної транснаціональної корпорацією, вона повинна володіти рядом особливих рис. Так, вона обов’язково повинна безпосередньо впливати на розвиток поділу праці в усьому світі. Необхідно, щоб філії знаходилися в різних країнах, а суб’єкти були представлені громадянами різних держав.