Що таке синтаксичне засіб виразності? Лексичні та синтаксичні засоби виразності

Зробити мова емоційно насиченою, красивою і експресивної допоможе синтаксичний засіб виразності. Сюди ж відносяться фонетичні і лексичні. З їх допомогою передають інформацію і власні думки, впливають на слухача або читача.

Засоби виразності: різновиди

Синтаксис-це розділ лінгвістики, який вказує на зв’язок між словами у реченні і словосполученні. Вивчає інтонацію, склад пропозицій, звертання, однорідні члени. Все це виконує кілька функцій.

Виділяють кілька видів стилістичних фігур:

  • Анафора – автор повторює одну й ту ж фразу на початку двох сусідніх пропозицій.
  • Епіфора – спосіб вживання виразів в кінці речення для барвистості подій.
  • Паралелізм при передачі інформації посилює риторичне питання.
  • Эллипсис робить мову живою, виключаючи певний член речення.
  • Градація. Спосіб посилення кожного наступного слова в реченні.