Подвійне страхування – це… Визначення, особливості та наслідки

Що це – подвійне страхування? Спробуємо розібратися.

В області особистого і майнового страхування в житті і в роботі воно зустрічається доволі часто. Його нерідко називають також неодноразовим або додатковим, але ці поняття вимагають диференціації.

В галузі майнового страхування

Подвійне страхування – це ситуація, при якій відбувається страхування одного і того ж майна в один і той же часовий період в декількох організаціях.

Загальна страхова сума при цьому за двома угодами не може перевищувати вартість майна. Законодавство подібне страхування дозволяє вільно.

Така ситуація виникає, коли майно страхують від одного і того ж ризику, причому в одному і той ж періоді відразу в декількох страхових установах. При цьому за всіма угодами сума страхових виплат перевищує страхову вартість майна. Тобто, якщо настане страховий випадок, компенсаційна сума, яку виплатять страхові організації, який перевищить загальну суму збитку, який був отриманий страхувальником.

Основні ознаки

Таким чином, можна сказати, що основні ознаки подвійного страхування – це:

 • Майно страхується відразу у кількох страховиків.
 • Терміни страхування однакові.
 • Страхові випадки тотожні.
 • Об’єкти страхування збігаються.
 • Нерідко такий вид страхування використовується людьми з метою отримання незаконного прибутку, тому воно суворо заборонено на законодавчому рівні.

  У випадках, коли майно застраховане від різних ризиків, ситуація не зараховується до подвійного страхування, а значить дозволяється законом. Наприклад, в одній страховій компанії телевізор застрахований від загибелі в результаті пожежі, а в іншій компанії – від крадіжки.

  Таким чином, закон дозволяє страхувати одне і те ж майно в різних страхових організаціях тільки в тих випадках, коли сума передбачуваної компенсації не перевищить суми нанесеного збитку.

  Варто відзначити, що подвійне страхування – це послуга, яка в окремих країнах повністю заборонена. Тобто страхувальник по одному об’єкту нерухомості може взаємодіяти тільки з одним страховиком. У разі, якщо сталося закінчення другого страхової угоди із цього ж об’єкта, то воно визнається недійсним. Пов’язаний подібна заборона з тим, що це не лише призводить до отримання незаконного прибутку, але і може підштовхнути страхувальника до умисного провокування страхового випадку. Наприклад, громадянин має будинок, вартість якого становить 1 млн рублів. Він взаємодіє з п’ятьма страховиками і укладає угоди на 800 тис. рублів з кожним з них. Якщо настане страховий випадок, він може отримати 4 млн рублів. Не всякий може встояти перед подібним спокусою.

  Дивіться також:  Прибуток підприємства: формування та розподіл прибутку, облік і аналіз використання

  Співстрахування, перестрахування і подвійне страхування – все це синоніми, що означають одне і те ж.

  Фіксація факту в документах

  Щоб не відбувалося ситуацій повторного страхування, нормативні акти, які регулюють процес страхування, пояснюють: страхувальники (особи, що здійснюють страхування певного майна) зобов’язані повідомляти страховикам (компаніям, що надають послуги по страховий захист) всі дані про страхові договори, які були підписані ними з іншими страховими організаціями.

  Інформація, отримана від страхувальника повинна бути зафіксована в заяві. Проте також часто фіксують і в тексті самого страхової угоди. Крім того, страхова організація вказує, що при виявленні випадків подвійного страхування вона знімає з себе зобов’язання з відшкодування компенсації в разі настання страхового випадку в рамках даного договору.

  Страхові випадки, що виникають при подвійному страхуванні

  У випадках, коли особа оформляє договір подвійного страхування повторно, або іншим способом з’ясовується, що воно було зроблено з метою отримання незаконного доходу, страхова організація має право ініціювати судовий розгляд, щоб визнати всі страхові угоди недійсними.

  У подібному випадку страхова організація отримує страхову премію до закінчення періоду, коли була виявлена ситуація нечесного страхування.

  Але довести, що наміру страхувальника були нечесними, зазвичай дуже складно. Нерідко подібні ситуації виникають без умислу з боку страхувальника і вчинити протизаконні дії.

  Ймовірні наслідки

  Ситуація подвійного страхування може вирішуватися двома шляхами:

 • Випадок подвійного страхування виявляється після настання страхового випадку.
 • Подвійне страхування виявляється задовго до моменту настання страхового випадку.
 • Якщо подвійне страхування виявлено до настання страхового випадку, то загальну страхову суму приводять у відповідність зі страховою вартістю майна за всіма угодами. Іншими словами, якщо вартість застрахованого майна дорівнює 10 тис. рублів, то у всіх страхових угодах вона стане рівною 10 тис. рублів.

  Дивіться також:  Для чого потрібен розрахунковий рахунок для ІП? Безготівковий розрахунок для ІП. Де вигідніше відкрити розрахунковий рахунок для ІП

  У подібному випадку у клієнта-страхувальника виникає право вимагати, щоб страхова вартість майна за угодою була знижена. Поширюється це право на той договір, який був підписаний пізніше. Страхову вартість знижують шляхом перегляду і зниження розміру страхової премії.

  Тобто страхувальник знижує свої витрати, виплачуючи страхової організації страхову премію в меншій сумі, ніж раніше передбачалося.

  Якщо дія страхового угоди припинилося, то премія, яка була раніше сплачена (навіть якщо вона була сплачена авансом), клієнту не повертається. Якщо угоди були укладені одночасно і страхувальник погодився на це, то суми страхових виплат за угодами можуть бути пропорційно зменшені.

  При настанні страхового випадку

  Ситуація, коли випадки подвійного страхування майна виявляються при настанні страхового випадку, є більш складною. Страхова організація в цьому випадку зобов’язана виплатити компенсацію таким чином, щоб загальна сума компенсації не перевищила вартості виник шкоди.

  Важливим є те, що кожна страхова організація відповідальна за своїм угодою в рамках зазначеної в ньому страхової суми. Тобто у клієнта є право на отримання всієї виплати від одного страховика, а інші організації ділять компенсацію між собою і віддають свою частину організації, яка зробила виплату клієнтові.

  Допускається подвійне страхування життя?

  В галузі особистого страхування

  Як правило, така схема в галузі особистого страхування не використовується, але законодавчо вона не заборонена.

  У подібному випадку кожний страховик здійснює свою діяльність автономно і виконує власні зобов’язання перед страхувальником незалежно ні від кого.

  Наприклад, громадянин страхує своє здоров’я одночасно у кількох організаціях. В такому випадку у нього з’являється законне право при виникненні хвороби отримувати виплати від кожного страховика.

  При особистому страхуванні повідомляти про наявність страховки в іншій компанії не потрібно, так як подібна вимога поширюється виключно на майнове страхування.

  Дивіться також:  Теорія і коефіцієнт Тобіна: методи оцінки, формула розрахунку

  Сума страхування при особистому страхуванні встановлюється виключно шляхом угоди між страховиком і страхувальником (наприклад, дожиття до 55 років). Громадянин у цьому випадку має право застрахувати цей же ризик повторно в іншого страховика. У цьому випадку перевищити вартість страхування не вийде, рівно як і порушити права одного із страховиків.

  Висновки

  Таким чином, під додатковим страхуванням розуміється страхування майнового об’єкта в різних організаціях на суму, яка не перевищує страхову вартість застрахованого об’єкта. Додаткове страхування також іменується сострахованием, і воно дозволено законом.

  Під подвійним страхуванням у ЦК РФ розуміється страхування майнового об’єкта в різних організаціях на суму, що перевищує страхову вартість застрахованого об’єкта. Подвійне страхування також нерідко називають перестрахуванням. Подібне страхування заборонено на законодавчому рівні.

  Якщо здійснюється повторне страхування, то цей факт повинен бути обумовлений в процесі укладання другого договору. Подвійним не вважається страхування, в процесі якого страхують майновий об’єкт від різних ризиків. Також до подвійного страхування і співстрахування не зараховується особисте страхування.