Основні категорії статистики, предмет і методи

Статистика – це наука, яка, використовуючи обчислення ймовірностей, вивчає колективні явища і процеси (суспільні, природні і т. д.) в кількісних термінах, з метою вивчити й описати ці явища і процеси, а також виявити закономірності їх прояву. Ознайомившись з основними категоріями та методами статистики як науки, можна зрозуміти, як вона працює.

Статистика допомагає отримати необхідну інформацію з наявного обсягу даних, який може бути досить великим. Інформація може використовуватися для розуміння доступних даних (описова статистика) або для виявлення нової інформації про події і їх взаємозв’язках (логічна статистика).

Види статистики поділяють між собою основні поняття і категорії статистики. Коротко викласти їх практично неможливо, оскільки дана дисципліна оперує величезними обсягами даних, методик і принципів їх обробки.

Процес отримання інформації з даних називається статистичним висновком про деяких статистичних параметрах або навіть цілих розподілу ймовірності. Це більш загальний погляд, прийнятий непараметричної теорією в статистиці.

У класичній прикладної статистики предмет статистики та основні категорії статистики (коротко викладені нижче) оформлені більш чітко, тому краще побудувати статистичну модель, за допомогою якої можна зробити висновки; у більшості випадків ця модель не перевірена, що може привести до помилкових висновків.

Статистика як наука широко використовується іншими галузями наук, таких як фізика, біологія, психологія, економіка, соціологія та іншими.