Момент сили – це… Фізичний зміст, умова рівноваги тіл, приклад завдання

Динаміка обертання є одним із важливих розділів фізики. Вона описує причини руху тіл по колу навколо деякої осі. Однією з важливих величин динаміки обертання є момент сили, або обертаючий момент. Що це – момент сили? Розглянемо це поняття в даній статті.

Що слід знати про обертання тіл?

Перш ніж давати відповідь на питання, що це – момент сили, охарактеризуємо з точки зору фізичної геометрії процес обертання.

Кожна людина інтуїтивно уявляє, про що йдеться. Обертання має на увазі під собою такий рух тіла в просторі, коли всі його точки рухаються по кругових траєкторіях навколо деякої осі або точки.

На відміну від лінійного переміщення, процес обертання описується кутовими фізичними характеристиками. Серед них слід назвати кут повороту θ, кутову швидкість ω і кутове прискорення α. Величина θ вимірюється в радіанах (радий), ω – в рад/с, α – у рад/с2.

Прикладами обертання є рух нашої планети навколо своєї зірки, розкручування ротора двигуна, рух колеса огляду та інші.