Організаційна система: визначення, основні функції, методи управління, завдання і процеси розвитку

Коли згадується організаційна система, то під цим мають на увазі певну структуру, яка складається з окремих підрозділів. Вони між собою взаємопов’язані виходячи з певних міркувань. А саме залежно від поставлених перед підрозділами і фірмою цілей і відповідно до виконуваних функцій. При цьому передбачається наявність керівних працівників (центрів), які можуть приймати рішення і є відповідальними за діяльність підрозділів.

Загальна інформація

Питання, які розглядають проектування та формування організаційних систем управління, актуальні не тільки для нещодавно створених підприємств, але і для тих комерційних структур, які вже діють, але їм доведеться працювати в інших умовах. Для цього необхідно змінювати склад і структуру виконуваних обов’язків і завдань. Першим ділом в такому випадку проводиться аналіз формального побудови. Приділяється увага складу структурних підрозділів, чисельності задіяних в них співробітників, наскільки вони відповідають складності і структурі виконуваних робіт і тому подібні аспекти.

Під час проведення аналізу необхідно послідовно вивчити всі важливі елементи підприємства. До таких відноситься інформаційне забезпечення та взаємодія, ресурсно-технологічне постачання, відповідність трудових ресурсів існуючим запитам, взаємозамінність. Коли вивчається організаційна система управління, то необхідно забезпечити наявність відповіді на два питання:

  • Якою мірою те, що вже є зараз, може сприяти або перешкоджати реалізації обраної стратегії дій?
  • На які рівні слід покладати вирішення конкретних завдань?