Об’єкти і функції управлінського обліку

Ведення бізнесу, здійснення виробничої діяльності учасником товарно-грошових відносин – складний і багатогранний процес, що вимагає постійної уваги і контролю. Основні функції управлінського обліку покликані допомогти власнику своєчасно приймати виважені рішення, засновані на достовірної та оперативної інформації.

Призначення управлінського обліку

Бухгалтерська інформація є абсолютно точною і достовірною, так як отримана і систематизована у відповідності з встановленими вимогами і правилами. Бухгалтер заносить дані про доконаний фінансово-господарської операції на підставі належним чином оформлених документів. Тому дані про діяльність підприємства, засновані на інформації фінансового обліку, не відповідають вимогам оперативності при прийнятті управлінських рішень.

В сучасних економічних умовах керівник, що володіє найбільш оперативною інформацією, буде мати перевагу перед іншими учасниками бізнесу. Функції управлінського обліку якраз і полягають у тому, щоб забезпечити власника бізнесу необхідною інформацією, сприяє своєчасному прийняттю управлінських рішень.

Інформація, зібрана з метою здійснення управлінського обліку, що містить не тільки ті відомості, які є об’єктом фінансового обліку, але і ті, які не підтверджуються документально, але є оперативнішими.

Виходячи з цього можна визначити основні функції управлінського обліку:

  • Збір інформації, необхідної менеджменту для прийняття рішень і управління бізнесом.
  • Визначення фактичних показників діяльності та їх відхилення від запланованих значень.
  • Оцінка ефективності роботи окремих функціональних відділів компанії.