NPV: приклад розрахунку, методика, формула

Чиста приведена вартість — це сума всіх майбутніх грошових потоків (позитивних і негативних) протягом усього терміну дії інвестицій, дисконтованих до теперішнього часу. Приклад розрахунку NPV є формою внутрішньої оцінки і широко використовується у фінансах і бухгалтерському справі для визначення вартості бізнесу. А також для інвестиційної безпеки, проекту капіталовкладень, нового підприємства, програми зниження витрат і всього, що пов’язано з рухом грошових коштів.

Чиста приведена вартість

Формула виглядає наступним чином.

Перш ніж розглядати приклад розрахунку NPV, варто визначитися з деякими змінними.

Z1 = перший грошовий потік у часі.

r = діапазон усіх знижок.

Z2 = другий грошовий потік у часі.

X0 = відтік фінансових коштів за нульовою період (тобто ціна купівлі, поділена на початкові інвестиції).