Контра – що таке? Тлумачення поняття

Під цим поняттям розуміють боротьбу соціальної групи, метою якої є боротьба проти наростаючої революції, або повалення встановленого революційного і, як наслідок, – відновлення колишнього суспільного і державного ладу.

Поняття в науці

К. Маркс зазначав, що самим своїм розвитком революція породжує контрреволюцію. У сучасній науці контрреволюцію розглядають як неминучий другий етап всього революційного процесу. Одним з найяскравіших прикладів є білогвардійський рух у післяреволюційній Росії.

Контрреволюціонери використовують різні форми боротьби:

  • відкриті, такі як збройні виступи, заколоти, іноземна інтервенція, громадянські війни;
  • приховані, такі як замовляння, блокади, диверсії, акти саботажу.

Приховані, таємні методи боротьби починають використовуватися у разі повної перемоги нового суспільного ладу.

Що таке контрреволюція? За визначенням Маркса К. — це опір «усунених» класів та бажання нового класу-експлуататора «зупинити» революцію на досягнутому [том 20, с. 206].

Будь-які зміни народжують протидія, тому не існує революцій без контрреволюцій.