Інформаційний вибух: поняття та характеристика

Науково-технічний розвиток, поява обчислювальної техніки та інформаційного суспільства за останній час сильно збільшило швидкість просування людства по сходах наукового прогресу. Разом з тим це зумовило появу нових, невідомих раніше проблем, пов’язаних з сучасними технологіями. Одну з них характеризує поняття “інформаційний вибух”. Це безперервне збільшення обсягу відомостей, опублікованих в загальному доступі в масштабах всього світу.

Роль науково-технічного прогресу

Висока швидкість науково-технічного розвитку, виникнення нових предметів досліджень, збільшення можливостей для отримання нових знань, різка модернізація колишніх технологій – ось фактори, які сприяли зростанню ресурсів для пошуку інформації. Вони тим часом не мають терміну придатності, але характеризуються можливістю нескінченно накопичувати і розширювати наявні бази даних.

На даний момент кількість інформації, що знаходиться у вільному доступі, збільшилася в сотні разів. Всі спадщина знань, накопичених людством до початку XIX століття, збільшувалася в два рази кожні п’ятдесят років, до середини XX століття – кожні десять, а до початку XXI – уже кожні п’ять років.

З часом з’явилися поняття «інформаційне суспільство» та «інформаційний вибух», що характеризують нові тенденції розвитку.

Інформаційне суспільство

Людство пережило періоди революцій, після яких суспільство виходило на новий рівень розвитку, отримувала нові характеристики. Перша революція сталася з появою писемності, друга – з початком розвитку видавничої справи, третя – з винаходом електроенергії, а четверта – з виникненням обчислювальної техніки. Кожен етап характеризувався збільшенням потоку інформації, що надходить.

З виникненням інтернету з’явилася можливість легко і швидко здійснювати обмін даними з людьми і організаціями, які знаходяться на всій території земної кулі. З’явилися нові методи систематизації та отримання знань, що зробило їх однією з головних потреб для представника товариства. Все це сильно позначилося на розвитку соціуму.

Сьогодні люди є представниками інформаційного суспільства. Особливістю даного етапу розвитку є використання знань у всіх процесах і діях, а також автоматизація виконуваних робіт. Зміни зачіпають і світогляд людей: розумова праця став більш поширеним, ніж фізичний, а до матеріальним потребам додалися також і інформаційні. Саме тому явище інформаційного вибуху характерно для даного типу суспільства.

Дивіться також:  Що значить: «Краще - ворог хорошого», або Як уникнути нещасного випадку

Спосіб життя сучасних людей, крім переваг, має і недоліки. До них можна віднести високу схильність людей інформаційному стресу, обумовленого надходженням великої кількості інформації в мозок людини, а також вплив засобів масової інформації на свідомість індивідів.

Фактори появи

Інформаційний вибух характеризується різким збільшенням надходження відомостей і знань у вільний доступ, які необхідно засвоїти і переробити для подальшої трудової діяльності. Її появі сприяли:

  • наукова революція, яка зробила обробку інформації одним з головних трудових процесів;
  • розвиток видавничої справи, зробив простим поширення накопиченої інформації;
  • виникнення засобів масової інформації;
  • поширення обов’язкової освіти, збільшив відсоток грамотного населення.

Наслідки вибуху

Одним з головних наслідків інформаційного вибуху можна назвати виникнення інформаційного кризи. Це розбіжність між можливостями засвоєння знань людиною і їх щоденним оборотом. Стає все складніше розібратися в потоці інформації, доступному кожному індивіду.

Виникла проблема перевантаження відомостями школярів і студентів. Щоб уникнути її розвитку, необхідно шукати кошти для безпечної роботи і збільшення ефективності засвоєння знань.

Інформаційні бар’єри

З виникненням проблеми інформаційного вибуху російський академік Володимир Глушков розробив теорію про інформаційні бар’єри. Вона показує розбіжності між запитами людей і можливими способами їх реалізації.

Є три таких бар’єру.

Перший пов’язаний з появою писемності приблизно в V тисячолітті до нашої ери. До цього інформація могла зберігатися тільки в мозку людини.

Другий бар’єр з’явився з можливістю друку книг в XV столітті нашої ери, що у багато разів збільшило кількість носіїв інформації. Після цього були винайдені інші засоби передачі знань: телеграф, телевізор, магнітні касети, але їх обробка все ще проводилася мозком людини.

Третій бар’єр пов’язаний з винайденням електронно-обчислювальних машин у середині XX століття, коли інформації стало так багато, що мозку людини не вистачало для здійснення її обробки. Було необхідно придумати машину, що здійснює цей процес автоматично.

Дивіться також:  «Фенікс» – інститут трейдингу та інвестицій. Особливості та відгуки

Таким чином, кожен з бар’єрів означав новий інформаційний вибух, завдяки якому людство рухалося вперед на шляху до прогресу, але разом з тим набувало нові проблеми.

Інформаційна проблема

На даний момент можна з упевненістю заявити, що чисельність населення Землі росте в геометричній прогресії, а кількість відновлюваних природних ресурсів збільшується тільки в арифметичній. У минулому столітті вчені розраховували вирішити цю проблему за допомогою впровадження нових технологій, а також підвищення рівня загальної грамотності і, як наслідок, зниження народжуваності.

На даний момент можна сказати, що демографічна проблема не є провідною в розвинутих країнах. Були винайдені нові технології, завдяки чому людству не загрожує вимирання від голоду. Але разом з тим з’явився ряд проблем, пов’язаних зі вступом у нову епоху. Наприклад, інформаційні вибухи, для усунення яких тепер також потрібно шукати шляхи вирішення.

Прояви даної проблеми

Інформаційний криза (вибух) має наступні прояви:

  • Виникнення протиріч між можливостями людини по обробці інформації, що надходить, та кількістю даних, які знаходяться у відкритому доступі.
  • Наявність великої кількості інформації, яка не є необхідною і ускладнює пошук корисних знань.
  • Поява політичних і соціальних бар’єрів, які ускладнюють доступ людини до наявних відомостей і їх поширенню.

Роль вибуху для людини

До головної проблеми людства, яка виникла внаслідок інформаційного вибуху, відноситься нездатність засвоїти потік відомостей, накопичених за всю історію розвитку суспільства. Цьому перешкоджають і можливості мозку, і біологічний вік, і технологічний розвиток усього людства. З кожним поколінням на його представників накладається все більшу вагу знань, накопичених попередниками.

Все то кількість знань, що раніше відкривався людям протягом двох-трьох століть, на даний момент транслюється в мозок за один тиждень. Тому швидкість сприйняття даних збільшується в кілька разів, що несе великі навантаження на мислення. Таким чином, людина, що живе в XXI столітті, повинен придбати і обробити дуже велику кількість інформації, в сотні разів більше, ніж його предок, який жив у XV-XVI століттях.

Дивіться також:  Драматизувати – це перебільшення чи залежність?

Люди, що живуть в XXI столітті, з-за великої кількості наявних фактів і знань не мають часу на те, щоб читати фундаментальні твори повністю. Більшість вивчає їх в короткому переказі, за сюжетом екранізацій або зовсім знають про них лише з енциклопедій. Це очікуваний факт, обумовлений збільшенням кількості інформації, наявної в розпорядженні людства.

Якщо помістити в мозок індивідуума всі наявні у світі знання, то він, ймовірно, зійде з розуму від її обсягу. Крім того, не можна визначити достовірність цих даних, так як кожен автор висловлює свою думку, яка може відрізнятися від інших.

Негативні наслідки

Науково-технічний прогрес, з одного боку, здійснив дуже багато корисних процесів для суспільства, підняв науку на новий, невідомий раніше рівень. Наприклад, винахід лазерів в області оптики дозволило зробити нові відкриття в сфері історії. З’явилася можливість детальніше вивчити стародавню епоху, померлі мови і писемність, культуру минулих народів. Так виникла і отримала розвиток така наука, як культурологія. Винахід телескопа дозволило отримати уявлення не тільки про власну планеті, але і про весь Всесвіт. Завдяки появі мікросхем в комп’ютерах, підвищилися можливості зберігання і обробки інформації.

Однак разом з тим наукова революція принесла і негативні наслідки. В першу чергу це виникнення інформаційного забруднення, в якому стало важко визначити ступінь корисності наявних відомостей. Явище інформаційного вибуху, стало актуальним в останні десятиліття, сильно вплинуло на світогляд людей. Можливо, з плином часу вчені зможуть знайти спосіб боротьби з цим процесом, але на даний момент немає ефективного шляху вирішення поставленої проблеми. І пошук рішення є важливим напрямком діяльності для наук різних сфер.