Інформаційний вибух: поняття та характеристика

Науково-технічний розвиток, поява обчислювальної техніки та інформаційного суспільства за останній час сильно збільшило швидкість просування людства по сходах наукового прогресу. Разом з тим це зумовило появу нових, невідомих раніше проблем, пов’язаних з сучасними технологіями. Одну з них характеризує поняття “інформаційний вибух”. Це безперервне збільшення обсягу відомостей, опублікованих в загальному доступі в масштабах всього світу.

Роль науково-технічного прогресу

Висока швидкість науково-технічного розвитку, виникнення нових предметів досліджень, збільшення можливостей для отримання нових знань, різка модернізація колишніх технологій – ось фактори, які сприяли зростанню ресурсів для пошуку інформації. Вони тим часом не мають терміну придатності, але характеризуються можливістю нескінченно накопичувати і розширювати наявні бази даних.

На даний момент кількість інформації, що знаходиться у вільному доступі, збільшилася в сотні разів. Всі спадщина знань, накопичених людством до початку XIX століття, збільшувалася в два рази кожні п’ятдесят років, до середини XX століття – кожні десять, а до початку XXI – уже кожні п’ять років.

З часом з’явилися поняття «інформаційне суспільство» та «інформаційний вибух», що характеризують нові тенденції розвитку.