Якість як об’єкт управління: основні поняття, рівні, методи планування, об’єкти і суб’єкти

Аналіз якості продукції як об’єкта управління є особливо актуальним, якщо згадати про той факт, що в нашому світі панує ринкова економіка. У цій системі проблематики якості приділяється особливо велика увага. Причина – сильна конкуренція. Є кілька методів здійснення конкуренції, і ключове поділ – на цінові та нецінові, тобто передбачають надання клієнту за тією ж вартістю, що й конкуренти, більш високоякісного продукту, послуги. Якість стає ключовим фактором, що приваблює потенційного клієнта.

Конкуренція і ситуація

Об’єкт управління в системі якості, продукт, представлений увазі публіки підприємством, являє собою значимий для досліджень матеріал, що дає уявлення не тільки про конкретну фірму або її діяльності, але і (опосередковано) про ринку в цілому. У державах, де домінує ринкова економіка, де така система досить розвинута, боротьба між компаніями призвела до формування специфічних програм, спрямованих на зростання якості. Практичні заходи, теоретичні дослідження показали необхідність у формуванні таких коректних показників, які б дозволяли описувати здатності підприємства виготовляти певний товар, що володіє всіма значущими якостями і параметрами. Для підтвердження відповідності було вирішено впровадити систему сертифікації. Успішно пройшли її отримують специфічний сертифікат, який декларує параметри продукту.

В даний час, з урахуванням особливостей об’єктів і рівнів управління якістю, стало зрозуміло, що найкращі перспективи притаманні підприємствам, здатним довести на міжнародному рівні: вони роблять дійсно якісний продукт. Є спеціальні стандарти, прийняті на междержавном рівні. Саме їх враховують при сертифікації продукту діяльності фірми. Сертифікат системи якості в поточних ринкових умовах часто стає ключовим чинником, що визначає, чи буде укладений контракт з підприємством.