Формули равноускоренного руху по прямій і по колу. Приклад розв’язання задачі

У фізиці, в розділах кінематики і динаміки, вивчають різні види механічного руху за різними видами траєкторій. Дана стаття присвячена розгляду графіків і формул равноускоренного руху тіл по прямій траєкторії і по колу.

Поняття про прискорення

Перш ніж ми перейдемо до аналізу формул равноускоренного руху, слід дати визначення самого прискорення. Під ним у фізиці вважають векторну величину, яка описує зміну швидкості в часі. Математична формулювання цього визначення виглядає так:

a = dv/dt.

Наприклад, зміна швидкості на 1 м/с за одну секунду характеризується прискоренням 1 м/с2.

Записане вираз дозволяє обчислити так звану миттєву швидкість. На практиці ж часто необхідно знати значення a в даний момент часу, а деяку середню величину acp за певний проміжок часу. В такому разі застосовують таку формулу:

a = Δv/Δt.

Тут Δv – вектор зміни швидкості за час Δt.

Зазначимо, що вектор прискорення завжди спрямований у бік зміни швидкості, тому безпосередньо від вектора швидкості він не залежить. У свою чергу, швидкість завжди спрямована по дотичній до траєкторії в даній точці.