Амортизаційна політика підприємства – визначення, елементи і характеристики

Державний сектор та амортизація

Виділяють такі основні принципи розробки державної амортизаційної політики:

  • переоцінка ОС зобов’язана відбуватися стрімко і вірно;
  • норми амортизації слід диференціювати залежно від багатофункціонального призначення ОС;
  • облік морального і фізичного зносу об’єктів ОЗ;
  • норми амортизації повинні бути достатніми і сприяти екстенсивного відтворення;
  • амортизаційні списання для компаній усіх форм власності і ВПФ управління повинні вживатися, лише відштовхуючись від їх багатофункціонального призначення;
  • прискорена амортизація може бути застосована у всіх компаніях;
  • політика зобов’язана сприяти оновленню основних засобів і прискорення темпів НТП;
  • більш широкі права повинні бути надані комерційним організаціям у сфері політики амортизації.

Усі ці принципи лежать в основі формування досліджуваного поняття. При дотриманні правильної амортизаційної політики держави компанії можуть формувати достатній рівень інвестиційного капіталу для розширеного відтворення основних фондів.