Амортизаційна політика підприємства – визначення, елементи і характеристики

Розрахунок по одиницям (у натуральному вираженні)

Передбачається, що споживання об’єкта однаково для кожної одиниці роботи (наприклад, твори мистецтва, кілограм, годину тощо), тому сума амортизації залежить від обсягу виконаної роботи за даний період часу.

Формула розрахунку:

A r = (W p – W r) x (P r / P z),

де A r – річна норма амортизації;

W p – початкове значення;

W r – залишкова вартість;

П р – реальна продукція;

P z – передбачувана прибуток.

Прогресуючий метод

Відповідно до цього способу сума амортизації збільшується із закінченням терміну служби. Це пов’язано з припущенням, що чим більше вік об’єкта ОЗ, тим більше коштів потрібно виділяти на його ремонт. Тому вартість його експлуатації зростає. Цей метод вигідний для компаній, які в перші кілька років терплять збитки.

Оцінка ефективності

Амортизаційна політика вважається дієвою, якщо вона допомагає заповнити «економію» доходу (тобто функція збереження значимої її частини для внутрішніх завдань компанії) і існуючих засобів організації, які можуть виплачуватися в якості дивідендів. У результаті забезпечуються інтереси як персоналу, так і господарів компанії: перші можуть сподіватися на підвищення зарплати, кількості робочих місць, поліпшення технологічного процесу і т. д. Другі – на величезні кошти, які приносить їх організація.

Продуктивність амортизаційної політики визначається грошовим станом фірми. Необхідно врахувати такі характеристики як:

  • показник амортизації ОЗ;
  • капіталомісткість (коли ціна основного засобу відповідає одному рублю виручки від реалізації продукції);
  • рентабельність (скільки прибутку припадає на карбованець основних засобів).

Правильна амортизаційна політика підприємства збільшує інвестиційну привабливість організації і її фінансовий потенціал, що безпосередньо впливає на зростання доходу фірми.