Властиво – це приналежність набору характеристик

У всьому різноманітті світу існує набір характеристик, властивих тільки окремим індивідам, видами або явищ. В загальному визначенні можна говорити про належність певних якостей чого чи кому-небудь, тобто це властиво тільки окремого предмета, особи чи явища. Характеризувати і присвоювати риси та особливості можна людині, його поведінки, предметів і природним особливостям. Наприклад, газів властиво розширюватися при високих температурах. Це загальна характеристика для цього виду хімічних сполук.

Властиво – це належність певної особливості

У словниках можна знайти безліч визначень слова, але вони всі об’єднуються одними і тими ж синонімами. Тобто властиво – це характерно, звично для чогось або когось, притаманне організму, явища, предмета і так далі. Значення визначення короткого прикметника полягає у віднесенні до якості предмета.