Громадська думка: функції, особливості, етапи формування

В даний час значно підвищилися випадки участі авторитетних представників світової громадськості у всіх сферах життя держави. Ця обставина є однією з причин, які в наші дні привертають увагу соціологів і дослідників всього світу до феномену “громадська думка”. Даний процес дійсно насилу піддається всебічному аналізу. В даний час відомо багато визначень цього терміна. Незважаючи на все, загальновизнане тлумачення цього явища все ж існує. Основні функції формування громадської думки розглядаються у статті.

Етимологія

Громадська думка – це форма суспільної свідомості, яка виявляє ставлення різних соціальних груп до подій і процесів сучасного життя, що зачіпають їх інтереси і потреби. Дане явище впливає на різні сфери життя людини. Цей процес являє собою сукупність індивідуальних думок особистостей чи груп людей з певного питання. Цей феномен являє собою збалансоване поєднання психологічних і соціальних факторів з різних питань.

Виражається явище в оціночних судженнях (письмових, усних, друкованих) або масових виступах (мирних, військових), які носять публічний характер. Без необхідних умов гласності явище приймає деструктивні форми. Ця точка зору відбивається в різних авторських працях, в засобах масової інформації і вважається загальновизнаною. Таке явище може засуджувати або підтримувати урядові реформи, відображати волю народу. Найчастіше процес виявляється в судженнях, які переростають в дії. Вивченням цього феномена займається наука соціологія.

Об’єктом явища вважаються конкретні питання або теми, щодо яких може виступати певна точка зору. Суб’єктами є окремі особистості, соціальні групи, що беруть участь в обговоренні. Предметом явища вважаються соціальні аспекти, концепції, механізми формування, структура та функції громадської думки.