Мовленнєвий взаємодія. Основні одиниці спілкування

Мова – це основне відмінність людини від тварини. Це стає відомо вже учням початкової школи.

Тварини теж можуть спілкуватися з допомогою умінь, переданих їм разом з генами.

Людина не успадковує таку здатність біологічно. Для людей це має соціальний характер частина традиції і культури. Тільки спілкуючись із собі подібними, діти отримують необхідні для цього вміння. Для задоволення власних потреб індивідуума в спілкуванні існує найбільш повноцінний спосіб – мова.

Що таке мовленнєвий взаємодія людей

Саме слово «спілкування» близьке за звучанням до слова «суспільство». І важко уявити одне без іншого. Щоб соціалізуватися, засвоїти мовні і культурні норми, та для будь-духовної і матеріальної діяльності, спілкування необхідно.

Процес, званий мовним спілкуванням, складний і багатогранний. З допомогою нього досягається наступне:

 • Взаємодія.
 • Інформування.
 • Вплив.
 • Розуміння.
 • Співпереживання.

І ще безліч результатів спілкування кожен бачить щодня у власній практиці.

Слово «комунікація» синонімічне слову «спілкування». Його частіше використовують в науковому стилі. Учасники комунікації в ході реалізації певної мети залучаються в якийсь живий процес, в якому вони взаємодіють між собою на основі зворотного зв’язку.

Це і є мовне спілкування. А що вступили в нього прагнуть свідомим і активним чином досягти певного результату.

Функції спілкування. Його види і форми

Мовне (вербальне) взаємодія служить для виконання основних функцій спілкування.

Назва функцій

Зміст функцій

Інформаційно-коммуникатывные

Трансляція і прийом інформації, вивчення людини людиною

Регуляционно-комунікативні

Регулювання членами суспільства поведінки кожного, спільні дії

Аффектно-комунікативні

Вираження емоцій при спілкуванні

У реальному житті важко чітко розмежувати ці функції. Вони взаємодоповнюються, переплітаються. Спілкування – це завжди вплив: сильне або слабке, або відверте замасковане, негативне або позитивне.

Види спілкування:

 • контактне, і дистантне (залежить від положення спілкуються в часі і просторі);
 • безпосереднє, опосередковане (залежить від того, чи є опосредующее пристрій);
 • міжособистісне, групове, масове (залежить від числа що беруть участь у процесі);
 • приватне-офіційне (залежить від того, в якій обстановці проходить спілкування і від статусу його учасників);
 • кооперативне, конфліктний (залежить від того, зберігається чи ні рівновагу в соціумі);
 • інформативне, фактичне (залежить від того, який саме зміст передається).
Дивіться також:  Що таке нарікання? Значення слова, синоніми, походження

За формою зазвичай комунікації поділяють на письмові та усні.

Вчені, що вивчають мовленнєвий взаємодія, основними одиницями спілкування вважають:

 • Мовленнєвий подія.
 • Мовленнєвий взаємодія.
 • Мовленнєву ситуацію.
 • Основна одиниця спілкування – мовленнєвий подія

  Тут велика увага приділяється дискурсу. Цей термін придбав популярність в кінці XX століття. Лінгвісти наших днів називають цим словом якийсь текст, який розглядається в аспекті того, що відбувається події. Про дискурсі говорять там, де мова занурена в саму життя (переговори, діалог в побуті, бесіда або інтерв’ювання тощо).

  Дискурс – не просто мова, але і жести, а також міміка, її супроводжує.

  Аристотелем у свій час були виділені три елементи мови: сам оратор, предмет розмови і той, до кого звертаються. Сьогоднішнє розуміння структури мовного події багато в чому базується на даному розподілі.

  Частина елементів є «сценою» мовного події. Це тип, тема, функція та обстановка події.

  Інші елементи визначають учасників мовного події: їх статус і роль. Правила та норми, що визначають хід процесу, теж є елементом цієї основної одиниці спілкування. Що можна сказати про інших пунктах?

  Мовленнєва ситуація

  Така основна одиниця спілкування, як мовленнєва ситуація, називає весь комплекс обставин, на тлі яких відбувається комунікація. Щоб було вчинено дію, зване мовним, необхідний ряд як мовних, так і немовних умов. Бувають ситуації відносин, предметні, навчальні та реальні.

  Усні комунікації будуються на різних мовних ситуаціях. Саме вони визначають структуру спілкування; диктують, які засоби мови і мовної темп будуть обрані. І, звичайно ж, встановлюють сам зміст мовного взаємодії.

  Мовні ситуації поділяються на канонічні і неканонічні. Перші припускають, що час мовця таке ж, як у слухача. Значить, вони знаходяться в якомусь одному місці і бачать однакову картину. Другі виникають, коли відсутній конкретний адресат мовлення (публічний виступ, звернений до всіх присутніх). Також неканонічної мовленнєвою ситуацією є, наприклад, ситуація листи. В даному випадку автора послання не збігається з цими ж поняттями у адресата.

  Дивіться також:  Існує залежність напруги від частоти?

  Основна одиниця спілкування – мовленнєвий взаємодія

  Початок мовного процесу дають два центри кори головного мозку – руховий і акустичний. Без першого мовні органи не могли б артикулювати, утворювати звук. У другому центрі зберігаються знайомі індивіду слова. І ще з його допомогою мова (її звуки) виокремлюється із загального навколишнього звукового фону. Цей механізм дослідники мозку ще не вивчили до кінця, на відміну від лінгвістів, які описали мова в найдрібніших деталях.

  Ще однією основною одиницею спілкування є мовленнєвий взаємодія. Беззаперечний його соціальний характер. Щоб відбулася комунікація, потрібно не менше двох учасників. Один із них – суб’єкт (той, хто говорить або пише). Другого називають “адресат” (він слухає, відповідає). У процесі спілкування вони можуть мінятися ролями. Вони взаємодіють на вербальному рівні з приводу якого-небудь предмета за допомогою висловлювань.

  Вислів, який також іменують повідомленням або референцией (а в письмовій мові називають пропозицією) – основна одиниця мовленнєвого спілкування, наріжний камінь вербального взаємодії. Сенс висловлювань змінюється в різних обставинах, тобто контекст має на нього великий вплив.

  Коли спілкування ефективно?

  Деколи взаємодія навіть тих людей, які добре освічені і знають, скажімо, визначення основних одиниць мовленнєвого спілкування, далеко від норм культури спілкування. У таких випадках мети спілкування, як правило, не досягаються. Що потрібно, щоб спілкування було успішним? Ось деякі умови:

  • Потрібно бути зацікавленим у спілкуванні.
  • Вміти слухати і проникати у задум суб’єкта.
  • Мовець повинен вміти засобами мови передати те, як він ставиться до предмета промови.
  • Враховувати не тільки настрій, емоції і фізичний стан того, з ким комунікують, але і зовнішні обставини мовного взаємодії.

  Ну, і звичайно, завжди і скрізь дотримання етикету (норм) мовного спілкування допоможе значно підвищити ефективність будь-яких комунікацій.

  Дивіться також:  Ізотоп літію: визначення та застосування