Вітебський медичний університет, факультети та прохідні бали

Вітебський медичний університет – найбільший вищий навчальний заклад, що здійснює діяльність у підготовці та перепідготовці медичних працівників, а також наукових працівників. Нижче представлена інформація про діючих факультетах, кафедрах, також наведено контрольні цифри прийому минулих років.

Факультети ВГМУ

У число факультетів Вітебського медичного університету входять наступні:

  • лікувальний;
  • фармацевтичний;
  • стоматологічний;
  • підготовки іноземним грома. громадян;
  • профорієнтації та довузівської підготовки;
  • підвищення кваліфікації і перепідготовки з педагогіки і психології;
  • підвищення кваліф. та перепідготовки кадрів.

Нижче представлена більш докладна інформація про кожному факультеті окремо.

Лікувальний факультет

Посаду декана лікувального факультету займає Фоміна М. П., доктор медичних наук. Завдяки високій кваліфікації викладачів студенти варт. факультету знаходять можливість отримати сучасну кваліфіковану медичну освіту, що дозволяє їм гідно представляти Вітебський медичний університет у всіх куточках Землі.

Загальна кількість студентів, які здобувають освіту на лікувальному факультеті, становить більше 3 300 осіб, 30 % з них проходять навчання на платній основі. На лікувальному факультеті Вітебського медичного університету викладають 45 докторів наук (з них 35 професорів), 190 кандидатів мед. наук (з них 127 доцентів) та 212 викладачів без наукового ступеня.

На базі лікувального факультету функціонують наступні кафедри:

  • внутрішніх хвороб;
  • факультетської хірургії;
  • анестезіології і реаніматології з курсом ФПК і ПК.