Виробничі технології: опис поняття, розробка, розвиток, функції

Під терміном «виробничі технології» приховується різне тлумачення. Найчастіше це поняття асоціюється з важким виробничим процесом, промисловістю. Але насправді технологія – це в першу чергу вміння, майстерність, методи. Якщо перекласти слово «технос» з грецької мови, відкриються додаткові варіанти інтерпретації даного поняття: мистецтво і логіка. Отже, виробнича технологія – це сукупність способів, прийомів і методів для створення продукту, товару або його обробки.

Узагальнене поняття технології

Науковий напрям, який займається вивченням виробничих явищ, має назву «технологія». Дана дисципліна – це комплекс знань про процеси виготовлення, обробки і переробки різних матеріалів, середовищ, продуктів. Предметів дослідження технології може бути дуже багато, адже обробляти і переробляти можна не тільки матеріальні середовища (дерево, метал, мінеральна сировина, корисні копалини, рослинна сировина та інші матеріали), але і нематеріальні ресурси, до яких відноситься інформація, науково-дослідні розробки, проекти, шоу, законотворчі процеси, фінансові, соціальні послуги та ін

До завдань технології відносять виявлення фізичних, хімічних, механічних, комерційних та інших закономірностей у процесі створення і перетворення одного продукту в інший. Для досягнення даної мети принципово важливо вивчити суть виробничої технології.

Виробництво повинно відображати сучасні концепції, дозволяти робити прогноз, знаходити відповідні напрямки і йти в ногу з темпами розвитку світового технологічного прогресу. У цьому розумінні під технологією правильніше розуміти саму операцію видобутку, переробки, доставки, зберігання, продажу та інші дії, які в комплексі являють собою виробничий процес.