Менеджмент у сфері культури: поняття, специфіка, особливості та проблеми

Поняття менеджменту означає систему управлінської діяльності, яка сприяє успішному функціонуванню різних значущих в соціальному плані організацій, які забезпечують життєдіяльність суспільства. Це комерційний і некомерційний бізнес, наука і політика, освіта та ін.

Конкретні способи управління (або технологія менеджменту) залежать від різних факторів. Це і соціально-економічний розвиток конкретної сфери і суспільства, та інформаційне забезпечення, та положення чинного законодавства, і т. д.

А що таке менеджмент в сфері культури? Стосовно до даної області він розглядається у формі виду діяльності і особливої галузі знань про процеси управління організацією, які відносяться до виробництва, розповсюдження, а також споживання відповідних послуг в наявних умовах економіки, яка стала на ринкові рейки.

Менеджмент в сфері культури являє собою керівництво закладами культури. У це ж поняття входить і планування, підготовка, а також програмування некомерційних і комерційних проектів, які покликані втілювати в життя такі організації. Менеджмент у сфері культури має свою специфіку. І подібна обставина висуває відповідні вимоги до професіоналізму і компетентності сучасного менеджера.