Види податків і податкових пільг: поняття, класифікація та умови отримання

У статті розглянемо види податків і податкових пільг.

Податком є обов’язковий платіж, який стягується органами державної влади різних рівнів з фізичних осіб і організацій в цілях фінансового забезпечення державної діяльності.

У широкому сенсі до податків відносяться також мита і збори, тобто обов’язкові платежі фірм і домогосподарств державі за надання дозволів, прав і виконання інших юридично значимих дій (наприклад, ліцензійні, митні збори, державні мита за здійснення нотаріальних дій, за розгляд справ у судах, запису актів громадянського стану тощо).

Опишемо види податків і податкових пільг докладніше.

Податки з’явилися з виникненням держави, вони становлять головне джерело його доходів. Вони класифікуються за наступними критеріями.

За методом стягнення: прямі і непрямі

Прямі стягуються з майна або доходів платника податків (юридичних або фізичних осіб). До прямих податків належать: прибутковий, податок на прибуток юридичних агентів, податок на видобуток копалин, транспортний, податок на майно фізичних осіб і організацій. Особливістю таких податків є те, що платником податків і налогоносителем є один і той же чоловік. Непрямі податки стягують з послуг і товарів, що включають у вартість продукції, вони оплачуються споживачами. До розряду непрямих податків відносяться: акцизи на конкретні види товарів (сигарети, нафтопродукти, алкогольна продукція, автомобілі), мита, податок на додану вартість. Особливістю непрямих податків є те, що налогоносителем та платником податку є різні агенти. При цьому платник податків – покупець послуги або товару (податок оплачується ним при купівлі), а налогоноситель – фірма, яка справила дану послугу або товар (податок виплачується нею на користь держави).