Аудиторська оцінка аудиторського ризику: види, методи, розрахунок

У сучасному світі розвитку бізнесу та комерційних підприємств все більшого значення набувають послуги зовнішнього аудиту. Аудиторська діяльність виступає невід’ємним елементом контролю правомірності здійснюються конкретною фірмою господарських процедур. Тому аудит, як першооснова незалежної позавідомчої перевірки іншими аудиторами-спеціалістами фінансової ситуації юридичної особи, спрямований на вираз рекомендаційного думки на предмет покращення та оптимізації фінансової і господарської сторони розвитку компанії.

Проведення аудиту ознаменований досягненням головної мети – виразом незалежної думки про достовірності звітності (як фінансової, так і бухгалтерської) аудируемого особи і відповідності порядку ведення обліку чинному законодавству РФ. Головна економічна сутність проведення аудиту полягає у зростанні потреб користувачів фінансової звітності в якісній оцінці експертами її достовірності. Зважаючи на це, важливим аспектом виступають аудиторська оцінка аудиторського ризику, методи її проведення та способи здійснення. Але для цього варто ознайомитися з поняттям аудиторського ризику.