Сутність мотивації: поняття, організація процесу, функції

Для здійснення будь-якої діяльності людині потрібно хотіти виконувати дії, це пов’язано з поняттям мотивації. Найважливішою функцією менеджера є мотивація персоналу до праці. Для виконання цієї важливої функції необхідно розуміти, що собою являє цей процес. Давайте розберемося, у чому полягає сутність і функції мотивації управлінні співробітниками.

Поняття мотивації

Різні автори по-своєму трактують цей феномен, роблячи акценти на різних аспектах. У загальному вигляді сутність мотивації можна сформулювати так – це процес спонукання людини (або іншого) до вчинення будь-яких дій. При цьому мотивація – це не примус, а актуалізація цілей, які стають важливими для мотивованого людини. Це психологічний процес пов’язаний з важливими для людини потребами та їх задоволенням. Поняття і сутність мотивації вивчається в різних науках: психології, педагогіці, менеджменті. Так як на її основі будуються процеси управління людьми і впливу на них.